search
Categories
Sponsors
VirtualMetric Hyper-V Monitoring, Hyper-V Reporting
Archive
Blogroll

Badges
MCSE
Community

Cozumpark Bilisim Portali
VMM’de Migrate yani sunucu taşıma işlemi
Posted in Virtual Machine Manager, Windows Powershell | No Comment | 2,041 views | 19/01/2009 08:30

VMM üzerindeki bir sanal sunucuyu, aynı hyperv’nin farklı bir hdd’sine ya da tamamen farklı bir hyperv’ye taşıyabilmekteyiz. Farklı bir Hyperv’ye taşıması işlemi sırasında sunucuyu “save state” ile dondurmakta, taşıma işlemi bittikten sonra geri açmaktadır. HDD’ler arasındaki taşıma işlemi de bazı nedenlerden dolayı işimize yaramaktadır. Örneğin VM klasör isimleri değiştirilememektedir. Yani ilk kurulum sırasında klasör ismi olarak ne verdiyseniz, o şekilde kullanmaya devam edersiniz. Fakat migrate işlemi ile bu sorunu da aşabilirsiniz. Farklı bir HDD’ye taşırken, VM’e farklı bir isim verebilir ve bu klasör isminin değişmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi migrate için Powershell üzerindeki taşıma scriptine göz atalım.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
# ------------------------------------------------------------------------------
# Migrate Virtual Machine Wizard Script
# ------------------------------------------------------------------------------
# Script generated on 18 Ocak 2009 Pazar 20:23:34 by Virtual Machine Manager
#
# For additional help on cmdlet usage, type get-help <cmdlet name>
# ------------------------------------------------------------------------------
 
$VirtualNetworkAdapter = Get-VirtualNetworkAdapter -VMMServer localhost -All | where {$_.ID -eq "042af40a-afa9-4c07-8458-be08efa24eae"}
 
Set-VirtualNetworkAdapter -VirtualNetworkAdapter $VirtualNetworkAdapter -RunAsynchronously -VirtualNetwork "RHNetwork" -NetworkTag "" -NetworkLocation "" -JobGroup fdef0e55-5bac-4033-969a-adb8a8277f8a -VLanEnabled $false
 
$VM = Get-VM -VMMServer localhost -Name "VM0000" | where {$_.VMHost.Name -eq "hyperv9.radore.net"}
$VMHost = Get-VMHost -VMMServer localhost | where {$_.Name -eq "hyperv4.radore.net"}
 
Move-VM -VM $VM -VMHost $VMHost -Path "C:\Hyper-V" -RunAsynchronously -UseLAN -JobGroup fdef0e55-5bac-4033-969a-adb8a8277f8a

Yukardaki script’te, VM0000 isimli makina, hyperv4 isimli sunucudan, hyper9 isimli sunucunun C:\Hyper-V dizinine, RHNetwork ağına sahip olacak şekilde taşınmaktadır. Yani bu script ile ilgili değişkenlerin değişmesini sağlayacak bir panel yardımı ile VMM’e gerek kalmadan taşıma işlemi yaptırabiliriz. Kolay gelsin.Leave a Reply