search
Categories
Sponsors
VirtualMetric Hyper-V Monitoring, Hyper-V Reporting
Archive
Blogroll

Badges
MCSE
Community

Cozumpark Bilisim Portali
Posted in Sistem Analizi | No Comment | 4,277 views | 28/04/2009 02:15

Aklımda kaldığı kadarını yazıyorum. Eksikler ya da fazlalıklar olabilir.

1) Optimizasyon nedir? Optimizasyon kriterleri nelerdir? Bir optimizasyon örneği vererek açıklayınız.
2) 65 m uzunluğunda bir bayrak direği imal edeceksiniz. Dikkat etmeniz gereken tasarım ayrıntıları nelerdir?
3) Bir vinç kulesi montajı yapacaksınız. Montaj yaparken izlemeniz gereken yollar nelerdir?
4) Kuvvet, Basınç, Güç ve Eylemsizlik Momenti ifadelerini formülleriyle birlikte kısaca açıklayınız.
5) Vidalı bir mil ile ağırlığı verilmiş olan kütleyi 0.5 m/s2 ivmeyle 5 m/s hızla hareket ettirmek istiyorsunuz. Vida adımı 10 mm olduğuna göre bu kütleyi hareket ettirebilecek redüktörün çevrim oranı nedir?

Tamer Hoca’nın derslerini düzenli olarak takip ediyorsanız, zorlanmadan yapacağınız bir sınavdı. Notlar serbest olduğu için stres yapmanıza gerek yok. Aldığım notu da buraya yazmayı düşünüyorum :)


Posted in Virtual Machine Manager, Windows Powershell | No Comment | 6,225 views | 28/04/2009 02:06

A few weeks ago, i had to assign static mac ids for virtual machines. I wrote this script to assign static mac ids to virtual machines on SCVMM 2008 with Powershell:

1
2
3
4
5
Add-PSSnapin -name Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager
Get-Vmmserver localhost
$VMNo = $args[0]
$MAC = New-PhysicalAddress -Commit
New-VirtualNetworkAdapter -VM $VMNo -PhysicalAddress $MAC

You can identify your VM’s with their Mac ID’s. So, I think assigning static mac id is better. I hope, it works for you.


Posted in Virtual Machine Manager, Windows Powershell | No Comment | 22,225 views | 28/04/2009 01:52

I haven’t post any scripts for a long time because I’m writing IIS7 scripts nowadays. Using IIS7 Powershell Snaping is real fun. But let’s back to the SCVMM and do something different. How about VM Uptimes? As you know, there is no powershell command to see vm uptimes with using SCVMM Snapin (or I don’t know that command) So, now I’ll use Hyper-V snapin codes to take that uptimes and I’ll write it to a xml file. Let’s see the codes.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Add-PSSnapin -name Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager
Get-Vmmserver localhost
 
$VMProp = Get-VM | Select-Object -Property Name,VMHost
foreach ($i in $VMProp)
{
$VMName = $i.Name
write-host $VMName
$VMHost = $i.VMHost
write-host $VMHost
$VMState
Function Get-VM 
Filter Get-VMSettingData
Filter Get-VMSummary
$Uptime = Get-VMSummary -VM $VMName -Server $VMHost
$VMUptime = $Uptime.UptimeFormatted
$contentStatus = '        <Uptime>' + $VMUptime + '</Uptime>'
clear-content -path "C:\Program Files\Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008\wwwroot\Uptime\$VMName.xml"
add-content -path "C:\Program Files\Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008\wwwroot\Uptime\$VMName.xml" -value '<?xml version="1.0"?>'
add-content -path "C:\Program Files\Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008\wwwroot\Uptime\$VMName.xml" -value '<serverSettings>'
add-content -path "C:\Program Files\Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008\wwwroot\Uptime\$VMName.xml" -value $contentStatus
add-content -path "C:\Program Files\Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008\wwwroot\Uptime\$VMName.xml" -value '</serverSettings>'
}

As you see, using Hyper-v Snapin Get-VMSummary command is really easy. But what should I do? Should I use that command for every single VM? We have more than 300 vms. I don’t have any time to do that. So what i did?
First, I used SCVMM Snapin to catch all VMs. Then I used “foreach” to use Hyper-v Snapin on all VM’s in my enviroment. I made it a batch file and I can refresh VM Uptimes in a period of time with using this script.

You can download SCVMM Uptime Script from here:

You can parse that xml files and list them in a web application.


Posted in Hosting & IIS7, Windows Server | 5 Comments | 6,727 views | 24/04/2009 20:09

Wimp Server is a combination of Windows7, IIS7, MySQL and PHP. Wimp Server installs automatically on your server. You don’t need to do any modifications. It also has a silent setup for unattended installs.

You can download Wimp Server from this link:

http://wimp.codeplex.com

Wimp Server v1.2 Package Details:

IIS7
PHP 5.2.8
MySQL 5.1.34
phpMyAdmin 2.11.9.5

PHP 5.3 and phpMyAdmin 3 will be available with Wimp Server v2 soon.


Posted in Windows Powershell | No Comment | 4,042 views | 24/04/2009 19:14

You can change windows users password with this function:

1
2
3
4
5
6
7
8
# Change Windows User Password
function change_password($username, $password)
{
$user = [adsi]("WinNT://localhost/$username, user")
$change = $user.psbase.invoke("SetPassword", "$password")
}
 
change_password "$username" "$password"

You should call function with 2 parameters named $username and $password.


Posted in Sistem Analizi | No Comment | 4,473 views | 18/04/2009 00:55

Klinker hattı, çimento üretim fabrikalarında kullanılan klinker üretim tesisleridir esasen. Çimento’nun ham maddesi sayılabilecek, yarı mamul bir maddedir. İçersinde kalsiyum oksit (CaO), silisyum dioksit (SiO2) gibi malzemelerin bulunduğu, dönel fırınlarda 1400 – 1500 C derece sıcaklıklara kadar pişirildikten sonra 100 C’ye soğutularak elde edilen malzemelerdir. Dönel fırınlarda yakıt olarak doğalgaz ya da kömür kullanılabilmektedir. Aşağıda mükemmel bir Klinker projesi bulunmakta. Gerçi tüm sayfalara bakacak vaktim olmadı, nedeni ise dosyanın 50 mb olması ve bağlantım nedeniyle çok yavaş açılması. Fakat en ince ayrıntısına kadar düşünülerek yapılmış bir proje olduğu belli oluyor. Klinker hattının doğaya yapacağı etkiler bile araştırılmış. Gerçi Türkiye’de araştırma yaptıktan sonra bulunan sonuçlara ne denli ciddiyetle yaklaşılıyor, söylemesi güç.

http://www.cedgm.gov.tr/cedsureci/ced_basvuru_dosyasi/068_ptd.pdf

Bu arada klinker üretimi ile birlikte çimento üretimini de anlatmış, çok güzel bir animasyon daha buldum.

http://www.bursacimento.com.tr/cimentoproses2.html

Animasyonun üçüncü sayfasında klinker üretimini görebilirsiniz.


Posted in Virtual Machine Manager, Windows Powershell | 2 Comments | 34,691 views | 15/04/2009 07:40

This is a basic script about listing vms in Powershell. Output will be Name and Operating System.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Add-PSSnapin -name Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager
Get-Vmmserver localhost
# VM List Script - Yusuf Ozturk
# http://www.yusufozturk.info
$VMProp = Get-VM | Select-Object -Property Name,OperatingSystem
clear-content -path "C:\VMList.txt"
foreach ($i in $VMProp)
{
$VMName = $i.Name
$VMOprs = $i.OperatingSystem.Name
add-content -path “C:\VMList.txt” -value $VMName
add-content -path “C:\VMList.txt” -value $VMOprs
add-content -path “C:\VMList.txt” -value ‘‘
}

You could add more property with using other property names.