search
Categories
Sponsors
VirtualMetric Hyper-V Monitoring, Hyper-V Reporting
Archive
Blogroll

Badges
MCSE
Community

Cozumpark Bilisim Portali
Posted in Virtual Machine Manager, Windows Powershell | No Comment | 2,529 views | 16/02/2009 02:29

Powershell üzerinden VM oluştururken, işletim sistemi şifresi belirtmek istediğinizde, password ile ilgili hata alabilirsiniz. Bu sorunu çözmek için clear haldeki şifrenizi önce SecureString haline getirip, sonra System.Management.Automation.PSCredential haline getirmeniz gerekiyor.

1
2
3
$SecurePassword = ConvertTo-SecureString "SIFREM" -AsPlainText -Force
$Credentials = new-object -typename System.Management.Automation.PSCredential -argumentlist Administrator, $SecurePassword
New-VM -AdminPasswordCredential $Credentials

New-VM komutu içersine -AdminPasswordCredential argümanını ekleyerek, işletim sistemi şifresini belirleyebilirsiniz. Kolay gelsin.


Posted in Virtual Machine Manager, Windows Powershell, Windows Server | No Comment | 2,851 views | 29/01/2009 23:53

Powershell üzerinde SCVMM (System Center Virtual Machine Manager) ile ilgili bir komut çalıştırmak istediğinizde, muhtemelen aşağıdaki hatayı alıyorsunuz:

The term ‘X’ is not recognized as a cmdlet, function, operable program, or script file. Verify the term and try again.

Bu da Powershell üzerinde VMM Snapin eklemeden işlem yapamadığınız anlamına geliyor. Şimdi Powershell’e SCVMM kütüphanesini attach edelim.

1
Add-PSSnapin -name Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager

For English Users: You need to attach SCVMM library to Powershell if you want to use VMM commands in Powershell. To do that, you can use the code above.


Posted in Virtual Machine Manager | No Comment | 2,531 views | 26/01/2009 21:47

VMM’de görebileceğiniz bir vm’e sağ tıkladığınızda, Save State ve Pause yazan iki farklı fakat birbirine benzer seçenek göreceksiniz. İlk bakışta, ikisinin de aynı göreve hizmet ettiği düşünülebilir. Hatta iki işlemi de gerçekleştirdiğinizde bir fark göremeyeceksiniz. Yalnız söyle belirgin bir fark var aralarında.

Save State: Sanal sunucuyu Save State ile durdurduğunuzda, VM’in tüm durumunu hdd üzerine yazarak, kaynak kullanmayı bırakır.
Pause: VM, bu seçenek ile de durdurulabilir fakat vm durumu disk üzerine yazılmadığı için vm kaynak tüketmeye devam eder.

Görüldüğü gibi kısa süreli bir durdurma olacaksa, Pause daha mantıklı duruyor. Fakat biraz uzun bir kesinti olacaksa, Save State ile VM’in boşa sunucu kaynağı kullanmasını engelleyebilirsiniz. Kolay gelsin.


Posted in Virtual Machine Manager, Windows Powershell | No Comment | 2,169 views | 26/01/2009 21:31

VMM üzerinden yönettiğiniz Hyper-v sunucunuzda yeterli ram kalmadıysa ve ram upgrade yapamayacaksanız, ikinci bir hyper-v sunucusu eklemeyi düşünmeniz gerekiyor. Bu ekleme işlemini başlatmadan önce, yeni hyper-v sunucusunu kurup, Active directory’e üye yapmalısınız. Daha sonra Hosts tabı içersinde, Virtual Machine Manager menüsünden, “Add host” bağlantısını seçiyoruz. Sonrasında aşağıda görebileceğiniz gibi “Windows Server-based host on an Active Directory Domain” seçerek, sunucuya kurulum yapabilmek için yetkili kullanıcı bilgilerini giriyoruz.

Sonraki adım zaten sunucuyu seçmeniz gereken bölüm olacaktır. Farkedeceğiniz gibi Hyper-v yüklü sunucuların ikonları daha farklı gözükmekte. Sunucuyu seçtikten sonra işlem tamamlanacak ve yeni sunucunuz vmm’e eklenmiş olacaktır. Powershell üzerinden de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

1
2
3
$Credential = get-credential
$VMHostGroup = Get-VMHostGroup -VMMServer localhost | where {$_.Path -eq "All Hosts"}
Add-VMHost -VMMServer localhost -ComputerName "hyperv08.hyperv.pluvia.org" -Description "" -Credential $Credential -RemoteConnectEnabled $true -VmPaths "" -Reassociate $false -RunAsynchronously -RemoteConnectPort 2179 -VMHostGroup $VMHostGroup

Örnekteki işlemde, hyperv08.hyperv.pluvia.org isimli sunucu, VMM üzerinde “All Hosts” altına eklenecektir. Remote Connection Port’u 2179 olarak ayarlanmıştır. Yapınızda Firewall varsa, bu porta yönelik kural girmeniz gerekiyor. Powershell komutlarının nasıl kullanılabildiğini daha önceki yazılarımda yazmıştım. Kolay gelsin.


Posted in Virtual Machine Manager | No Comment | 4,634 views | 26/01/2009 20:27

VMM Agent kurulumu yaparken aşağıdaki hata ile karşılaşabilirsiniz.

Error (415)
Agent installation failed copying C:\Program Files\Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008\agents\I386\2.0.3444.0\msiInstaller.exe to \\hyperv08.hyperv.pluvia.org\ADMIN$\msiInstaller.exe.
(The system cannot find the path specified)

Bu durumda Agent kurulumu yapmaya çalıştığınız sunucuda Firewall olmadığından ya da aradaki iletişimi kesebilecek bir yapının bulunmadığından emin olun. Kurulum yapmaya çalıştığınız sunucuda agent kurulumu için yeterli disk alanı bulunduğunu kontrol edin. Bu hata, ADMIN$ paylaşınının bulunmadığı durumlarda da meydana gelebilmekte. Paylaşımın bulunduğunu kontrol ederek, kurulum işlemini tekrar başlatın. Kolay gelsin.


Posted in Virtual Machine Manager, Windows Powershell | No Comment | 1,931 views | 24/01/2009 11:46

Şimdi belirli bir Virtual Host yani vmhost içersindeki tüm vm’leri, nasıl VHD path’lerine göre sıralayabileceğimizi göreceğiz. Bence bu sıralama, Hyper-V ve VMM admini için önemli bir adım. Çünkü bildiğiniz gibi, performans üzerindeki en büyük faktörlerden bir tanesi VDS dizini. Eğer bir HDD üzerine çok sayıda VM yerleştirirseniz, Hyper-v’den daha düşük bir performans alirsiniz. Bu yüzden eğer bir VM deploy edeceksek, öncelikle disk durumlarını kontrol etmeli, daha sonra deploy işlemini başlatmalıyız. Şimdi sıralama için gerekli kodları görelim.

1
get-vmhost hyperv09.hyperv.pluvia.org | Get-VM | Get-VirtualHardDisk | sort-object Location | Format-List Name,Location

Görebileceğiniz gibi hyperv09.hyperv.pluvia.org bizim Hyper-v sunucumuz yani vmhost’umuz. Eğer sıralamayı Location’a göre yapıp, listelemeyi de Format-List Name,Location yapacak olursak, gayet düzgün bir print elde etmiş oluruz. Kolay gelsin.


Posted in Virtual Machine Manager, Windows Powershell | No Comment | 3,125 views | 23/01/2009 13:07

Now we are going to list all virtual machines (vm) in a specific Virtual Host (vmhost) by sorting VHD Path. I think this is really important for Hyper-v and VMM administrators. Because we know, one of the biggest factor on performans is VHD location. If you place so many Virtual Machines in one IDE/SATA hdd, you get low performans from Hyper-v. So if you want to make a script to deploy a vm, first you see disc situations and then you should choose a path. Lets see sorting codes:

1
get-vmhost hyperv09.hyperv.pluvia.org | Get-VM | Get-VirtualHardDisk | sort-object Location | Format-List Name,Location

As you see, hyperv09.hyperv.pluvia.org is our vmhost. If we type Format-List Name, Location, we can easily see VHD locations of Virtual Machines. Good luck.

This post also available in Turkish.