search
Categories
Sponsors
VirtualMetric Hyper-V Monitoring, Hyper-V Reporting
Archive
Blogroll

Badges
MCSE
Community

Cozumpark Bilisim Portali
Posted in Windows Powershell | 5 Comments | 7,573 views | 31/05/2009 08:32

You can connect to secure web pages with powershell using your username and password.

1
2
3
4
5
6
7
$url = "http://secure.yusufozturk.info/secured_page.aspx"
$username = "ysfozy"
$pass = "my_password"
$domain = "DOMAIN"
$webclient = new-object System.Net.WebClient
$webclient.Credentials = new-object System.Net.NetworkCredential($username, $pass, $domain)
$webpage = $webclient.DownloadString($url)

Simply use write-host to see contents of the web page.


Posted in Windows Powershell, Windows Server | No Comment | 20,888 views | 06/05/2009 23:18

You can add your powershell scripts to Task Scheduler as a cronjob. Just use:

1
cmd.exe /c "Powershell D:\www\google.com.tr\logs.ps1"

Simply I used cmd.exe to execute powershell script.


Posted in Virtual Machine Manager, Windows Powershell, Windows Server | No Comment | 3,800 views | 06/03/2009 12:13

SCVMM üzerinden yönettiğimiz tüm sanal sunucuların “Running”, “Saved” ya da “Stopped” gibi durumlarını, Powershell üzerinden html çıktısı olarak alabiliriz. Böyle bu Powershell scriptini, zamanlanmış görev olarak eklediğinizde, size belirli aralıklarla güncel durumları iletecek bir monitoring sayfası yapmış olacaksınız. Sonuç olarak sürekli birinin SCVMM üzerinden sunucu durumlarını izlemesi gerekmiyor.

1
get-vm | sort-object -Property VMHost -descending | convertto-html -Property Name, Status, VMHost > .\status.html

Yukarda görebileceğiniz gibi tüm VM’leri VMHost sırasına göre sıraladık ve sadece Name, Status ve VMHost’u gösterecek şekilde html’e attık. Property’leri get-vm yaptığınızda karşınıza gelen çıktıdan alabilirsiniz. Fakat örneği her makinayı incelemek istemiyorsunuz. Belki de sürekli stopped kalacak makinalar var. Sadece belirli prefixlere sahip sunucuları monitoring etmek istediniz, o zaman ne yapacağız?

1
get-vm | where-object {$_.Name -match "VM*" } | sort-object -Property Name | convertto-html -Property Name, Status > .\status.html

Son durumda sadece işimize yarar sunucuların gösterilmesini sağladık. Yukardaki senaryoda, çıktı olarak karşınıza sadece VM ile başlayan makinalar çıkacaktır. Bunu da -match ile sağlıyoruz. Dikkat ederseniz burada VMHost’a göre sıralamayı kaldırdık, isme göre sıralandırdık. Ayrıca sadece isim ve durumları bastırdık. Powershell üzerinden neredeyse hayal ettiğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Bir sonraki yazıda yukardaki çıktıyı biraz renklendireceğiz ve bir nevi Argus yapmış olacağız. Yukardaki kodları sadece SCVMM için değil, Windows servisleri için de uyarlayabilirsiniz. O yüzden bu yazıyı Windows Server içersine de ekliyorum. Kolay gelsin.


Posted in Virtual Machine Manager, Windows Powershell, Windows Server | No Comment | 3,438 views | 21/02/2009 13:47

Powershell üzerinden Hyper-v sunucularını yönetebilmenizi sağlayan mükemmel bir library. Özellikle makinaların uptime oranlarını alabilmesi, sunucuları yedekleyebilmesi ve diğer yönetim işlemlerini yapabilmesiyle kendisini vazgeçilmez bir library haline getiriyor. Diğer bir güzel tarafı ise bu kütüphanenin de Microsoft’un açık kaynak kodlu yazılım dağıtım sitesi Codeplex üzerinden indirilebiliyor olması. İndirmek için: http://www.codeplex.com/PSHyperv adresine ulaşıp, sağ kısımdan Download linki yönergelerini izlemeniz yeterli.

Unutmadan bir not. Sunucunuza indirdikten sonra kütüphane ekleme işlemini:

1
. .\hyperv.ps1

şeklinde yapıyorsunuz. Yukardaki komut, “nokta boşluk nokta slash” şeklindedir. Bu kısıma dikkat edelim. Kolay gelsin.


Posted in Virtual Machine Manager, Windows Powershell | No Comment | 9,745 views | 17/02/2009 20:15

You can store a vds account in library server on SCVMM with this Powershell commands:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
# ------------------------------------------------------------------------------
# Store Virtual Machine Wizard Script
# ------------------------------------------------------------------------------
# Script generated on 17 Şubat 2009 Salı 14:25:54 by Virtual Machine Manager
# 
# For additional help on cmdlet usage, type get-help <cmdlet name>
# ------------------------------------------------------------------------------
 
$VMName = VM0212
$VM = Get-VM -VMMServer localhost -Name "$VMName" | where {$_.VMHost.Name -eq "hyperv02.fabrikam.contoso.net"}
$LibraryServer = Get-LibraryServer -VMMServer localhost | where {$_.Name -eq "hyperv02.fabrikam.contoso.net"}
 
Store-VM -VM $VM -LibraryServer $LibraryServer -SharePath "\\hyperv02.fabrikam.contoso.net\Library" -RunAsynchronously -UseLAN

We used “Localhost” but if you have another SCVMM and if you want to store vds in that host, you should use it like vmm02.fabrikam.contoso.net.


Posted in Virtual Machine Manager, Windows Powershell | No Comment | 2,249 views | 17/02/2009 20:10

There is an easy way to suspend a vds account on SCVMM with Powershell.

1
2
3
$VDSName = VDS022
SaveState-VM $VDSName
Set-VM $VDSName -Owner FABRIKAM\Administrator

As you see, first we saved vds then changed the owner. So user can not resume vds. Also this is resume part:

1
2
3
4
$Userid = 2512
$VDSName = VDS022
Set-VM $VDSName -Owner FABRIKAM\$Userid
Start-VM $VDSName

You should use Start-VM command to resume vds. In here, Fabrikam is our Domain Sam Name.


Posted in Windows Powershell, Windows Server | No Comment | 4,577 views | 17/02/2009 20:05

Active Directory üzerinde yarattığınız kullanıcıyı Powershell üzerinde aşağıdaki komutla silebilirsiniz.

1
dsrm user "CN=John, OU=Musteri, DC=fabrikam, DC=contoso, DC=net"

John ismi Display name değil burada. Musteri OU’su girdiğinizde listede görünen isimlerdir. Bilgilerinize..