search
Categories
Sponsors
VirtualMetric Hyper-V Monitoring, Hyper-V Reporting
Archive
Blogroll

Badges
MCSE
Community

Cozumpark Bilisim Portali
VMM ile ilgili Powershell komutları – Bölüm 1
Posted in Virtual Machine Manager, Windows Powershell | No Comment | 3,176 views | 17/01/2009 09:03

Bildiğiniz gibi VMM bir çok işini aslında Powershell aracılığıyla yapmaktadır. Fakat bizim karşımıza sunulan VMM paneli, aslında powershell komutlarını çalıştıran bir GUI’dir. Kendi panelinizi kendiniz yaratmak istiyorsanız ya da hesap paneli üzerinden vm’leri kısıtlı olarak yönetmek istiyorsanız, Powershell komutlarını bilmeniz gerekiyor. Size Powershell üzerinde kullanabileceğiniz temel komutlar vermek istiyorum.

1
get-command -PSSnapin Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager | group-object verb | sort count

komutu ile VMM için kullanılabilecek temel komutları görebilirsiniz. Bu listeyi açarsak:

Reassociate               {Reassociate-VMMManagedComputer}
Register                    {Register-VM}
Store                       {Store-VM}
Invoke                     {Invoke-PROTip}
Shutdown                 {Shutdown-VM}
Repair                      {Repair-VM}
SaveState                {SaveState-VM}
Start                       {Start-VM}
Resume                    {Resume-VM}
Restart                    {Restart-Job}
Restore                    {Restore-VMCheckpoint}
Suspend                   {Suspend-VM}
DisableUndoDisk         {DisableUndoDisk-VM}
Associate                 {Associate-VMHost}
Backup                    {Backup-VMMServer}
Convert                   {Convert-VirtualDiskDrive}
Compress                 {Compress-VirtualDiskDrive}
Expand                    {Expand-VirtualDiskDrive}
Dismiss                    {Dismiss-PROTip}
DiscardSavedState    {DiscardSavedState-VM}
Merge                     {Merge-VMCheckpoint}
Update                    {Update-VMHost, Update-VMMManagedComputer}
Stop                       {Stop-Job, Stop-VM}
Copy                       {Copy-HardDisk, Copy-VMDK}
Discover                  {Discover-Cluster, Discover-Computer, Discov…
Move                      {Move-VirtualHardDisk, Move-VM, Move-VMHost,…
Refresh                   {Refresh-LibraryShare, Refresh-Virtualizatio…
Add                        {Add-LibraryServer, Add-LibraryShare, Add-Pa…
New                       {New-GuestOSProfile, New-HardwareProfile, Ne…
Remove                   {Remove-GuestOSProfile, Remove-HardwareProfi…
Set                        {Set-GuestOSProfile, Set-HardwareProfile, Se…
Get                        {Get-Certificate, Get-CPUType, Get-Dependent…

Merak ettiğiniz komutlarla ilgili yardım alabilmek için örnek olarak:

1
get-help get-vmhost | more

ya da daha detaylı bilgi için:

1
get-help get-vmhost -detailed | more

Powershell üzerinden yapılan düzenlemelere ben de merak salmış durumdayım. Bu ilk bölüm olsun ve bildiğim temel şeyleri sizlerle paylaşayım istedim. İlerleyen zamanlarda VMM için basit bir web paneli yazacak ve VMM’lerin haftalık raporlarının sunulduğu Web sayfaları hazırlayacağız. Görüşmek üzere.Leave a Reply