search
Categories
Sponsors
VirtualMetric Hyper-V Monitoring, Hyper-V Reporting
Archive
Blogroll

Badges
MCSE
Community

Cozumpark Bilisim Portali
Powershell ile MP3 arama motoru yapılabilir mi?
Posted in Windows Powershell | No Comment | 2,737 views | 22/09/2009 02:10

Bugün bu sorunun cevabını aramak için oturdum Powershell ISE karşısına. Bildiğiniz gibi Windows 7 ile birlikte Powershell ISE yüklü olarak geliyor ve Powershell üzerinde uygulama yapabilmenize olanak sağlıyor. Peki neden Powershell ile MP3 arama motoru yapmak istediğimi biliyor musunuz? Hemen söyleyeyim, Mü-Yap yüzünden.

Bilmiyorum farkında mısınız ama bugün Myspace ve Last.FM, Mü-Yap tarafından açılmış bir dava nedeniyle Türkiye içinden erişime kapatıldı. Ben de bu yüzden insanların MP3’leri daha kolay bulabilmesi ve erişebilmesi için bu arama motorunu yaptım. Tüm sonuçlar Google arama motoru üzerinden bulunarak size sunuluyor. Eğer Mü-Yap insanların MP3’lere kolay ulaşmalarını engellemek istiyorsa, buyursun Google’ı kapatsın!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
$icerik = "umut+kaya+mevsimler+gecerken+rapidshare.com+mp3"
$parcala = $icerik.Split("+")
$search = "C:\Search\Search.txt"
$results = "C:\Search\Results.txt"
$temp = "C:\Search\Temp.txt"
$url = "http://www.google.com.tr/search?hl=tr&source=hp&q=" + $icerik + "&start=0"
$webclient = new-object System.Net.WebClient
$webpage = $webclient.DownloadString($url)
$webpage > "$search"
$url = "http://www.google.com.tr/search?hl=tr&source=hp&q=" + $icerik + "&start=10"
$webclient = new-object System.Net.WebClient
$webpage = $webclient.DownloadString($url)
$webpage >> "$search"
$url = "http://www.google.com.tr/search?hl=tr&source=hp&q=" + $icerik + "&start=20"
$webclient = new-object System.Net.WebClient
$webpage = $webclient.DownloadString($url)
$webpage >> "$search"
$Hostname = Select-String "$search" -pattern 'http://'
$Hostname = [regex]::matches($Hostname, '<a href="([^"]+)" class=l')
$id="0";
foreach ($i in $Hostname)
{
$i = [string]$i
$i = $i.Substring(9)
$i = [string]$i[0..($i.length-10)] -replace "\s",""
write-host $i
$id=[int]$id+1;
$url = "$i"
$webclient = new-object System.Net.WebClient
$webpage = $webclient.DownloadString($url)
$webpage >> "C:\Search\$id.txt"
$Status = "True"
foreach ($b in $parcala)
{
$Kontrol = Select-String "C:\Search\$id.txt" -pattern "$b"
If(!$Kontrol)
{
$Status = "False"
write-host False aldik burada
}
}
If ($Status -eq "False")
{
write-host "Eslesme yok"
}
Else
{
write-host "Eslesme var"
$webpage >> "$results"
}
}
$LinkKontrol = Select-String "$results" -pattern 'http://'
$LinkKontrol = [regex]::matches($LinkKontrol, 'href="http://rapidshare.com/files/([^"]+)"')
$rapidid="0";
foreach ($c in $LinkKontrol)
{
$c = [string]$c
$c = $c.Substring(6)
$c = [string]$c[0..($c.length-2)] -replace "\s",""
write-host $c
#Link Checker
$c = $c.Substring(7)
$files = $c.Split("/")[2]
$filenames = $c.Split("/")[3]
$url = "http://api.rapidshare.com/cgi-bin/rsapi.cgi?sub=checkfiles_v1&files=" + $files + "&filenames=" + $filenames
$webpage = $webclient.DownloadString($url)
$rapidid=[int]$rapidid+1;
$linkcheck = "C:\Search\rapid-$rapidid.txt"
$webpage > "$linkcheck"
$sonuclink = Select-String "$linkcheck" -pattern "$files"
$sonuclink = $sonuclink.get_Line()
$Status = $sonuclink.Split(",")[4]
If ($Status -eq "1")
{
add-content -path “C:\Sonuclar.txt” -value $c
}
}

Görebileceğiniz gibi en üstte arama yapmak istediğim kelimeleri, aralarında + olacak şekilde giriyorum. Arama kelimeleri içine rapidshare.com ve mp3 yazmayı unutmuyorum. Böylece sadece rapidshare linklerine sahip sitelerin arama sonucu olarak çıkmasını sağlıyoruz. Dikkat etmeniz gereken, C:\ içersinde Search isimli bir klasör yaratmış olmanız ve C:’ye erişim yetkinizin olması. Her arama sonrası, yaratılan .txt içersini boşaltmanızda fayda var. Ayrıca dikkat ettiyseniz, çıkan sonuçları Rapidshare API’si kullanarak, aktif olup olmadığını kontrol ederek, Sonuclar.txt içersine atıyorum. Böylece sonuçlar arasında ölü link bulunması gibi bir ihtimal olmuyor.Leave a Reply