search
Categories
Sponsors
VirtualMetric Hyper-V Monitoring, Hyper-V Reporting
Archive
Blogroll

Badges
MCSE
Community

Cozumpark Bilisim Portali
PowerShell ile Hyper-V Yönetimi Sunumu
Posted in Windows Powershell | No Comment | 2,633 views | 31/12/2014 16:49

Merhaba,

CozumParkTV’ye 4 bölümlük PowerShell ile Hyper-V Yönetimi başlıklı eğitim videosu ekledim.

Eğitimde kullandığım komutları aşağıda görebilirsiniz:

1
2
3
4
5
6
7
Get-VM | Where {$_.NetworkAdapters.VlanSetting.AccessVlanId -eq "173"}
Get-VM | Get-VMHardDiskDrive | Where Path -like Disk*
Get-VM | Where ConfigurationLocation -like "C:\VM\*"
Get-VM | Measure-Object -Property ProcessorCount –Sum
Get-VM | Select Name, SizeOfSystemFiles | Sort SizeOfSystemFiles
Move-VM VMName -DestinationHost VMHost -IncludeStorage -DestinationStoragePath C:\ClusterStorage\Volume1\VMName
Move-VMStorage -VMName VMName -DestinationStoragePath C:\ClusterStorage\Volume1\VMName"

Ayrıca senaryo adımlarını da aşağıda paylaşıyorum:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
TestVM isimli bir VM yaratıp, konfigürasyon dosyalarının C:\VMs altında TestVM isimli bir klasör altında olmasını sağlayın.
TestSwitch isimli Private VM Switch yaratın ve VM’in ilk network adaptörünün bu switch’e bağlı olmasını sağlayın.
VM’in VLAN ID olarak 132 kullanmasını sağlayın.
VM’in CPU ve Memory değerlerini, 4 işlemci ve 2 GB olarak ayarlayın.
Yoksa DVD sürücü ekleyin ve kurulum ISO’sunu VM’e bağlayın.
VM’in bu hali için snapshot alın.
VM’i çalıştırın
VM açık durumda iken C:\MovedVMs altında TestVM isimli klasörün içinde olacak şekilde VM’i Live Storage Migration yapın.
VM’i durdurun
VM’in memory’sini dynamic memory olarak güncelleyin. Açılış 1 Gb, minimum 512 Mb, maksimum da 2 Gb şekilde ayarlayın.
VM’i tekrar açın
Çalışmakta olan VM’i, son snapshot noktasına geri döndürün.
VM’de bulunan iso dosyasını dismount edin.

Eğitimle ilgili sorularınız varsa bana yukardaki iletişim bölümü üzerinden ulaşabilirsiniz.Leave a Reply