search
Categories
Sponsors
VirtualMetric Hyper-V Monitoring, Hyper-V Reporting
Archive
Blogroll

Badges
MCSE
Community

Cozumpark Bilisim Portali
Powershell ile 5651 sartnamesine uygun olarak log imzalama
Posted in Windows Powershell | 2 Comments | 5,383 views | 31/07/2011 23:17

Merhaba,

Bildiğiniz gibi 5651 gereği web, ftp ve mail loglarını şartnameye uygun olarak imzalamalı ve bu imzalı logları 6 ay boyunca saklamalısınız. Şartnamede logların nasıl imzalanacağıyla ilgili söyle bir şematik anlatım var.

Yukardaki anlatımda da görebileceğiniz gibi aslında 3 farklı dosya saklamamız gerekiyor. Bunlar:

1. Log dosyası
2. Zaman damgası
3. Log hash’i ile zaman damgasının birleşik hash’i

Aşağıdaki Powershell scripti ile bu şartnameye uygun olarak hashleme yapabilirsiniz. Zaman sunucusu olarak script’te de tubitak kullanılmıştır.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
$Path = "D:\FTP\MailServerLogs"
$TargetFolder = Get-ChildItem "$Path" -Recurse
$CryptoServiceProvider = [System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider];
$HashAlgorithm = New-Object $CryptoServiceProvider
foreach ($File in $TargetFolder)
{
  $FileName = $File.Name
  $FilePath = $File.DirectoryName
  $SigName = $FileName + ".sign"
  $SigPath = $FilePath + "\" + $SigName
	$DateName = $FileName + ".date"
	$DatePath = $FilePath + "\" + $DateName
 
	if ((Test-Path $DatePath) -eq "True")
  {
    Write-Host "Date file is already exist."
  }
  else
	{
		$DateString = Get-Date -uformat "%d.%m.%Y"
		$TimeString = (w32tm /stripchart /computer:time.ume.tubitak.gov.tr /samples:1)[-1].split("")[0]
		$DateString = $DateString + " " + $TimeString
		$DateFile = New-Item -Path "$FilePath" -Name $DateName -type "file" -value $DateString
	}
 
	if ((Test-Path $SigPath) -eq "True")
  {
    Write-Host "Hashtag is already exist."
  }
  else
  {
    $Fc = Get-Content $FilePath\$FileName
    if ($Fc.Count -gt 0) 
    { 
      $Encoding = New-Object System.Text.ASCIIEncoding 
      $Bytes = $Encoding.GetBytes($Fc)
      $HashByteArray = $HashAlgorithm.ComputeHash($Bytes)
      $Hashstring = ""
      foreach ($Byte in $HashByteArray) {$Hashstring += $Byte.tostring("x2")}
      $SigFile = New-Item -Path "$FilePath" -Name $SigName -type "file" -value $Hashstring
      Start-Sleep -m 500
    }
  }
 
	$HashTag = Get-Content $FilePath\$SigName
	$HashTag = $HashTag + $DateString
	Remove-Item -Path $FilePath\$SigName
	$Encoding = New-Object System.Text.ASCIIEncoding 
  $Bytes = $Encoding.GetBytes($HashTag)
  $HashByteArray = $HashAlgorithm.ComputeHash($Bytes)
  $Hashstring = ""
  foreach ($Byte in $HashByteArray) {$Hashstring += $Byte.tostring("x2")}
  $SigFile = New-Item -Path "$FilePath" -Name $SigName -type "file" -value $Hashstring
 
	Write-Host "$FileName is signed!"
}

Script’in path’ini değiştirmeniz ve bir cronjob olarak tanımlamanız yeterli olacaktır.


Comments (2)

Cem

February 8th, 2012
15:05:54

MD5 şifrelemen yanlış Yusuf. Lütfen kontrol edermisin script’i tekrar.


Tugay ŞAHİN

September 10th, 2012
15:40:20

Merhaba arkadaslar, aslinda buradaki log mantigi DHCP’nin 7 gunluk log dosyalarinin isimlerini degistirerek kopyalamak ama TIB’in istedigi format bu degil. Tam anlamiyla 5651’e uymuyor.Leave a Reply