search
Categories
Sponsors
VirtualMetric Hyper-V Monitoring, Hyper-V Reporting
Archive
Blogroll

Badges
MCSE
Community

Cozumpark Bilisim Portali
Powershell v3.0 ile Hyper-V Yönetimi Sunumu – İçerik
Posted in Virtual Machine Manager, Windows Powershell | No Comment | 3,445 views | 11/04/2012 20:41

Merhaba,

Çözümpark üzerinden yayınladığım yeni sunumumda kullanacağım komutları ve slaytı aşağıda bulabilirsiniz.

ReFS üzerinde yeni sanal sunucu yaratma:

New-VM -Name Cozumpark01 -NewVHDSizeBytes 40Gb -NewVHDPath R:\Cozumpark01\System.vhdx -Path R:\

Yarattığımız bu sunucunun detaylı özelliklerini görme:

Get-VM Cozumpark01 | fl *

Sanal sunucunun isminde wildcard kullanabilirsiniz. Örneğin:

Get-VM Cozum*01 | fl *

Sanal sunucunun CPU, Memory ve Disk bilgisini görüntüleme:

1
2
3
Get-VM Cozumpark01 | Get-VMProcessor
Get-VM Cozumpark01 | Get-VMMemory
Get-VM Cozumpark01 | Get-VMHardDiskDrive | Get-VHD

Sunucuya birden fazla yeni disk ekleme:

1
2
3
4
5
6
7
$DiskNames="DataDisk01","DataDisk02","DataDisk03"
Foreach ($DiskName in $DiskNames)
{
   $Path = "R:\Cozumpark01\" + $DiskName + ".vhdx"
   New-VHD -Path $Path -SizeBytes 40Gb
   Get-VM Cozumpark01 | Add-VMHardDiskDrive -Path $Path -ControllerType SCSI
}

Herhangi bir VHD’nin bilgilerini görebilme:

Get-VHD -Path R:\Cozumpark01\Data01.vhdx

Sanal sunucunun network kartını ve vlan bilgisini görebilme:

1
2
Get-VMNetworkAdapter -VMName Cozumpark01 | fl *
Get-VMNetworkAdapterVLAN -VMName Cozumpark01

Sanal sunucuya bir network bağlama:

Get-VM Cozumpark01 | Get-VMNetworkAdapter | Connect-VMNetworkAdapter -SwitchName Uplink

Sanal sunucunun trafik limitini görme:

(Get-VM Cozumpark01 | Get-VMNetworkAdapter).BandwidthSetting

Sanal sunucunun network kartına trafik limiti koyma:

Get-VM Cozumpark01 | Set-VMNetworkAdapter -MinimumBandwidthAbsolute 1000000 -MaximumBandwidth 5000000

Sanal sunucunun network kartı üzerindeki trafik limitini kaldırma:

Get-VM Cozumpark01 | Set-VMNetworkAdapter -MinimumBandwidthAbsolute 0 -MaximumBandwidth 0

Sanal sunucunun network kartına VLAN ekleme:

Get-VM Cozumpark01 | Get-VMNetworkAdapter | Set-VMNetworkAdapterVlan -Access -VlanId 100

Sanal sunucunun network kartından VLAN kaldırma (Untagged mode):

Get-VM Cozumpark01 | Get-VMNetworkAdapter | Set-VMNetworkAdapterVlan -Untagged

Sanal sunucuyu başlatma:

Start-VM Cozumpark01

Sanal sunucuyu herhangi bir uyarı almadan durdurmak:

Stop-VM Cozumpark01 -Force

Sanal sunucunun üzerinde Resource Metering açmak:

Get-VM Cozumpark01 | Enable-VMResourceMetering

Resource Metering sayesinde sanal sunucunun kullandığı ortalama kaynağı görmek:

Get-VM Cozumpark01 | Measure-VM

Sanal sunucunun üzerinde Resource Metering kapatmak:

Get-VM Cozumpark01 | Disable-VMResourceMetering

Sanal sunucunun üzerinde Resource Metering sıfırlamak:

Get-VM Cozumpark01 | Reset-VMResourceMetering

Resource Metering’in kayıt süresini görme:

Get-VMHost | ft ResourceMeteringSaveInterval

Resource Metering’in default olarak gelen 1 saatlik kayıt süresini yükseltmek:

Set-VMHost -ResourceMeteringSaveInterval (New-TimeSpan -Hours 2)

Sanal sunucuyu silme:

Remove-VM Cozumpark01

Umarım faydalı bir webcast olmuştur.Leave a Reply