search
Categories
Sponsors
VirtualMetric Hyper-V Monitoring, Hyper-V Reporting
Archive
Blogroll

Badges
MCSE
Community

Cozumpark Bilisim Portali
Exchange Server 2010 – Yeni mail adresleri tanımlama (Powershell)
Posted in Exchange Server, Windows Powershell | No Comment | 6,618 views | 01/12/2009 02:26

Exchange Server 2010 üzerinde aşağıdaki function ile kullanıcılara yeni mail adresleri tanımlayabilmekteyiz.

1
2
3
4
5
6
7
function Add-MailAddress
{
Param ($MailAddress, $FirstName, $LastName, $CustomerOU)
    $ADDomain = [System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Domain]::GetCurrentDomain()
    $ADDomain = $ADDomain.Name
    Set-Mailbox -EmailAddresses "SMTP:$MailAddress" -EmailAddressPolicyEnabled $false -Identity "$ADDomainName/$CustomerOU/$FirstName $LastName"
}

Kullanımı:

Add-MailAddress –MailAddress "$MailAddress" –FirstName "$FirstName" –LastName "$LastName" -CustomerOU "$CustomerOU"

Mail adresi tanımlama kısmında dikkat etmeniz gereken kısım SMTP olacaktır. SMTP’yi büyük harflerle yazmanız halinde, girilen mail adresi default; küçük harflerle yazılması halinde, girilen mail adresi ikincil mail adresi olacaktır. Örneğin bir kaç mail adresi tanımlanacaksa bir kullanıcıya aşağıdaki Powershell komutunu çalıştırmanız gerekecektir.

1
2
3
$ADDomain = [System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Domain]::GetCurrentDomain()
$ADDomain = $ADDomain.Name
Set-Mailbox -EmailAddresses "SMTP:$MailAddress1", "smtp:$MailAddress2", "smtp:$MailAddress3" -EmailAddressPolicyEnabled $false -Identity "$ADDomainName/$CustomerOU/$FirstName $LastName"

Yukarda görüldüğü gibi $MailAddress1 kullanıcının default reply adresi olacak, diğer mail adresleri ise kullanabileceği ikincil adresler olacaktır.Leave a Reply