search
Categories
Sponsors
VirtualMetric Hyper-V Monitoring, Hyper-V Reporting
Archive
Blogroll

Badges
MCSE
Community

Cozumpark Bilisim Portali
Exchange Server 2010 için örnek CSR başvurusu
Posted in Exchange Server, Windows Powershell | No Comment | 3,700 views | 05/05/2010 00:00

Yapınızda birden fazla Exchange Server 2010 var ise aşağıdaki gibi csr başvurusu yapabilir ve aynı SSL’i birden fazla sunucu üzerinde tutabilirsiniz.

New-ExchangeCertificate -FriendlyName 'exchange.radore.net' -GenerateRequest -PrivateKeyExportable $true -KeySize '2048' -SubjectName 'C=TR,S="Metrocity",L="Istanbul",O="Radore Hosting",OU="IT",CN=exchange.radore.net' -DomainName 'exchange.radore.net','autodiscover.rh.com.tr','autodiscover.rh.net.tr','EXCAS','MAILBOX','EXC2010' -Server 'EXCAS'

Sertifikanın complete işlemini Exchange arabirimi üzerinden yapabilirsiniz.Leave a Reply