search
Categories
Sponsors
VirtualMetric Hyper-V Monitoring, Hyper-V Reporting
Archive
Blogroll

Badges
MCSE
Community

Cozumpark Bilisim Portali
Posted in Exchange Server, Windows Powershell | No Comment | 4,130 views | 05/05/2010 19:59

Exchange Server 2010 kurulumu sonrası gelen default mailbox’ı, içinde sistem mailbox’ı barındırdığı için EMC üzerinden Remove edemezsiniz. Bunun için Powershell üzerinden aşağıdaki adımları uygulamanız gerekiyor.

Öncelikle gizli sistem mailbox’larını görüntüleyelim:

Get-Mailbox -Arbitration

Sonra aşağıdaki komut ile bu mailbox’ları yeni database’e taşıyalım:

Get-Mailbox -Arbitration | New-MoveRequest -TargetDatabase “Yeni_Database”

Yukardaki komut sonrası bu mailbox’lar taşınmaya başlarlar. Taşınma durumunu aşağıdaki komut ile görebilirsiniz.

Get-MoveRequest

Eğer mailbox’ların taşınma işlemi için completed deniliyorsa, aşağıdaki komut ile bu mailbox’ların MoveRequest’lerini kaldırabilirsiniz.

Get-MoveRequest | Remove-MoveRequest

Bu işlemler sonrasında artık EMC üzerinden eski database’i kaldırmanız mümkün durumdadır.


Posted in Hayattan | 2 Comments | 4,877 views | 05/05/2010 19:50

Exchange Server 2010 ile birlikte gelen Powershell komutlarında bir Türk ismi görmeniz mümkün bu aralar. Exchange Shell’e giriş yapıp, aşağıdaki komutu çalıştırdığınızda, Ayla Kol ile karşılaşabilirsiniz.

Get-Help Remove-MoveRequest -Full

Benim için şaşırtıcı oldu Ayla Kol’u görmek. Fakat gördükten sonra çok sevindim, çünkü bu tür şeylerde bir Türk ismi görmek beni gururlandırıyor. Kısa bir araştırma sonrası, Ayla Kol’un Microsoft’ta Program Manager olarak çalıştığını öğrendim (en azından Linkedin öyle söylüyor :)) Hatta aşağıdaki adreste kısa bir özgeçmiş bulabilirsiniz:

Umarım Ayla Hanım’ı ilerde çok daha iyi konumlarda görürüz..


Posted in Exchange Server, Windows Powershell | No Comment | 3,697 views | 05/05/2010 00:00

Yapınızda birden fazla Exchange Server 2010 var ise aşağıdaki gibi csr başvurusu yapabilir ve aynı SSL’i birden fazla sunucu üzerinde tutabilirsiniz.

New-ExchangeCertificate -FriendlyName 'exchange.radore.net' -GenerateRequest -PrivateKeyExportable $true -KeySize '2048' -SubjectName 'C=TR,S="Metrocity",L="Istanbul",O="Radore Hosting",OU="IT",CN=exchange.radore.net' -DomainName 'exchange.radore.net','autodiscover.rh.com.tr','autodiscover.rh.net.tr','EXCAS','MAILBOX','EXC2010' -Server 'EXCAS'

Sertifikanın complete işlemini Exchange arabirimi üzerinden yapabilirsiniz.


Posted in Windows Server | No Comment | 6,659 views | 02/05/2010 20:46

If you have a Windows Server 2008 R2 as a domain controller, when you type “dcdiag /fix” on cmd,
you may get access denied errors:

Replications:

[Replications Check,SERVER] DsReplicaGetInfo(PENDING_OPS, NULL) failed, error 0x2105 “Replication access was denied.”

Netlogons:

Starting test: NetLogons
[SERVER] User credentials does not have permission to perform this operation. The account used for this test must have network logon privileges for this machine’s domain.

Resolution:
Run cmd as an administrator :)