search
Categories
Sponsors
VirtualMetric Hyper-V Monitoring, Hyper-V Reporting
Archive
Blogroll

Badges
MCSE
Community

Cozumpark Bilisim Portali
Posted in Virtual Machine Manager, Windows Powershell | No Comment | 2,176 views | 17/02/2009 20:02

Kullanıcıyı owner olarak atamakta kullandığınız kullanıcı rolünü, aşağıdaki komut ile powershell üzerinden kaldırabilirsiniz.

1
2
3
$UserName = “JohnH”
$RemoveRole = Get-VMMUserRole | where {$_.Name -eq$UserName}
Remove-VMMUserrole -Userrole $RemoveRole

$RemoveRole’deki Get-VMMUserRole’ün önemli bir yeri var orada. Bu şekilde yapmazsanız, hata alacaksınız. Bilgilerinize..


Posted in Virtual Machine Manager, Windows Powershell | No Comment | 3,417 views | 17/02/2009 19:59

You can remove/delete your user role with this command:

1
2
3
$UserName = "JohnH"
$RemoveRole = Get-VMMUserRole | where {$_.Name -eq "$UserName"}
Remove-VMMUserrole -Userrole $RemoveRole

You should use Get-VMMUserRole command to use Remove-VMMUserrole command.