search
Categories
Sponsors
VirtualMetric Hyper-V Monitoring, Hyper-V Reporting
Archive
Blogroll

Badges
MCSE
Community

Cozumpark Bilisim Portali
Posted in Linux Server, Virtual Machine Manager, Windows Powershell | No Comment | 3,862 views | 27/07/2011 13:59

Yeni Hyper-V Linux Integration Service v3.1 ile birlikte gelen KVP Exchange desteği sayesinde bir çok bilgiyi çekebilmeniz mümkün. Öncelikle yapmanız gereken Get-HyperVKVP dosyasını indirmek ve bir Hyper-V sunucusunun üzerine kurmak olacaktır.

Download:

Scripti Hyper-V sunucusu üzerinde aşağıdaki gibi çalıştırabilirsiniz.

.\Get-HyperVKVP.ps1 VMName

Hyper-V üzerindeki CentOS 6 için örnek bir script çıktısı:

PS C:\> .\Get-HyperVKVP.ps1 Centos6

FullyQualifiedDomainName: centos6.yusufozturk.info
IntegrationServicesVersion: 3.1
NetworkAddressIPv4: 192.168.2.2
NetworkAddressIPv6: fe80::215:5dff
OSBuildNumber: 2.6.32-71.el6.x86_64
OSName: CentOS Linux release 6.0 (Final)
OSVersion: 2.6.32-71.el6.x86_64
ProcessorArchitecture: x86_64

Get-HyperVKVP.ps1 dosyasının kaynak kodu:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
$vm = $args[0]
filter Import-CimXml
{
  $CimXml = [Xml]$_
  $CimObj = New-Object -TypeName System.Object
  foreach ($CimProperty in $CimXml.SelectNodes("/INSTANCE/PROPERTY"))
  {
		if ($CimProperty.Name -eq "Name" -or $CimProperty.Name -eq "Data")
		{
			$CimObj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name $CimProperty.NAME -Value $CimProperty.VALUE
		}
  }
  $CimObj
}
$VmObj = Get-WmiObject -Namespace root\virtualization -Query "Select * From Msvm_ComputerSystem Where ElementName='$vm'"
$KvpObj = Get-WmiObject -Namespace root\virtualization -Query "Associators of {$VmObj} Where AssocClass=Msvm_SystemDevice ResultClass=Msvm_KvpExchangeComponent"
$KvpObj.GuestIntrinsicExchangeItems | Import-CimXml

Bilgileri WMI üzerinden çektiği için bu scripti SCVMM üzerinde kullanamazsınız.
Fakat SCVMM üzerinden Hyper-V’ye bir WMI bağlantısı açarak bu işlemi yapmanız da mümkün tabiki.