search
Categories
Sponsors
VirtualMetric Hyper-V Monitoring, Hyper-V Reporting
Archive
Blogroll

Badges
MCSE
Community

Cozumpark Bilisim Portali
Posted in Windows Powershell | 2 Comments | 2,351 views | 04/08/2012 21:41

Bölüm 2 ile devam ediyorum çok kullanılan string işlemlerine:

String içerisinde geçen noktaları değiştirme:

1
2
3
PS C:\Users\Administrator> $string = "yusufozturk.info"
PS C:\Users\Administrator> $string.Replace(".","/")
yusufozturk/info

String içerisinde bulunan boşlukları yok etme:

1
2
3
PS C:\Users\Administrator> $string = "yusuf ozturk info"
PS C:\Users\Administrator> $string.Replace(" ","")
yusufozturkinfo

String başındaki tüm boşlukları yok edebilmek için bir diğer yol:

1
2
3
PS C:\Users\Administrator> $string = "           yusuf ozturk info"
PS C:\Users\Administrator> $string.TrimStart(" ")
yusuf ozturk info

İçeriği çekilen bir dosya içerisindeki boş satırları yok etme:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
PS C:\Users\Administrator> get-content C:\test.txt
yusufozturk
 
info
 
test
 
string
 
PS C:\Users\Administrator> get-content C:\test.txt | ? {$_.trim() -ne ""}
yusufozturk
info
test
string

Büyük karakterleri küçültmek:

1
2
3
PS C:\Users\Administrator> $string = "yusufozturk.info"
PS C:\Users\Administrator> $string.ToLower();
yusufozturk.info

String başında geçen kelimeyi çıkartmak:

1
2
3
PS C:\Users\Administrator> $string = "yusufozturk.info"
PS C:\Users\Administrator> $string.trimstart("yusufozturk")
.info

String sonunda geçen kelimeyi çıkartmak:

1
2
3
PS C:\Users\Administrator> $string = "yusufozturk.info"
PS C:\Users\Administrator> $string.trimend(".info")
yusufozturk

Bölüm 2 için aklıma gelen örnekler de bu kadar.