search
Categories
Sponsors
VirtualMetric Hyper-V Monitoring, Hyper-V Reporting
Archive
Blogroll

Badges
MCSE
Community

Cozumpark Bilisim Portali
Posted in Windows Server | No Comment | 1,966 views | 03/03/2009 13:50

Şimdi Windows sunucular üzerinde sunucu ethernet kartının mac id’sini cmd üzerinden nasıl çekebileceğimizi göreceğiz. Çekeceğiniz mac id’yi nasıl kullanabileceğiniz tamamen size kalmış. Mac id’ler unique yani benzersiz olacağı için bu mac id ile birlikte customization yapabilirsiniz sunucu üzerinde. Şimdi mac id’yi çekelim ve C:\ içersinde mac id ile aynı isimde bir txt dosyası oluşturalım.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
@echo off
ipconfig /all | find "Physical Address" > "c:\macaddress.txt"
for /f "tokens=2 delims=:" %%i in (c:\macaddress.txt) do (
Call :SetMac %%i
)
del "C:\macaddress.txt"
:SetMac
set macAddr=%~1
set macAddr=%macAddr:-=%

Yukarda mac id’nin içinde bulunan ara işaretleri kaldırdık. Örneğin 05-EA-04 şeklinde olan Mac ID 05EA04 şekline dönüştü. Böylece mac id’yi daha verimli bir şekilde kullanabilir bu output ile. Sadece mac id değil, bu yöntem ile bir çok bilgiyi çekebilirsiniz sunucu üzerinden. Yukardaki kodlar, daha da kısaltılabiliyordur fakat çok fazla kafa yoracak vaktim olmadı. Kolay gelsin.


Posted in Linux Server | No Comment | 3,475 views | 19/01/2009 08:53

Realtek 8111C ethernet kartının Debian ve Ubuntu için sürücü kurulumunu aşağıdaki gibi yapabilirsiniz. Siteye eklemiş olduğum .tar dosyasının normal uzantısı .tar.bz2 olmalıdır. Lütfen wget yaptıktan sonra uzantısını aşağıdaki gibi düzeltiniz.

1
2
3
4
5
6
mkdir /root/files
cd /root/files
wget http://www.yusufozturk.info/wp-content/uploads/2009/01/r8168_scripts.tar
tar xjf r8168_scripts.tar.bz2
cd r8168_scripts
./switchmods

Kaynak: http://www.jamesonwilliams.com/hardy-r8168.html