search
Categories
Sponsors
VirtualMetric Hyper-V Monitoring, Hyper-V Reporting
Archive
Blogroll

Badges
MCSE
Community

Cozumpark Bilisim Portali
Posted in Exchange Server, Windows Powershell | No Comment | 5,895 views | 27/04/2010 22:05

Exchange 2007’den mailbox sildiğinizde, bu mailbox disconnected mailbox’lar altında görünmeye devam eder. Mailbox’ın kullanıcısını ise başka bir mailbox ekleyemezsiniz bu durumda. Bu yüzden disconnected mailbox’ı kaldırmalı ve kullanıcıyı boşa çıkarmalıyız. Bu işlemi de Powershell üzerinden yapabilmekteyiz. Aşağıda Powershell v1 ve v2 kodlarını bulabilirsiniz.

Powershell v1:

Get-MailboxStatistics | where-object { $_.DisconnectDate -ne $null } | Select DisplayName,MailboxGuid

Powershell v2:

Get-MailboxStatistics -Database "DBName" | where-object { $_.DisconnectDate -ne $null } | Select DisplayName,MailboxGuid

Yukardan MailboxGuid’i aldıktan sonra aşağıdaki komut ile silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Remove-Mailbox -Database <Database-Name> -StoreMailboxIdentity <MailboxGuid> -confirm:$false

Bu işlem sonrası kullanıcınıza sıfır bir mailbox bağlayabilirsiniz.