search
Categories
Sponsors
VirtualMetric Hyper-V Monitoring, Hyper-V Reporting
Archive
Blogroll

Badges
MCSE
Community

Cozumpark Bilisim Portali
Posted in Windows Server | 2 Comments | 7,060 views | 17/03/2009 16:10

Microsoft SQL Server 2008 ile birlikte Unattended installation yani katılımsız kurulumlar daha pratik bir hale getirilmiş durumda. Eskiden GUI üzerinden yaptığınız işlemleri bir ini dosyası içersine attırmaya çalışarak gerçekleştirdiğimiz işlemler, artık SQL Server 2008 tarafından desteklenir durumda ve kendi cevap dosyasını artık kendisi oluşturuyor. Size kalan ise elde ettiğiniz cevap dosyasını kullanarak, yeni kurulumları yapmak. Temiz bir SQL Server 2008 kurulumu yaptığınızda;

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log\yyyymmdd_hhmmss

adresi altında ConfigurationFile.ini isimli bir dosya yaratılmış olduğunu göreceksiniz. Elde ettiğiniz bu ini dosyasını, SQL kurulumu sırasında direk olarak ekleyebilmektesiniz. Zaten o yüzden kurulum işlemine “Replay Installation” olarak adlandırıyorlar. Bununla birlikte elde ettiğiniz cevap dosyasındaki anahtarları, katılımsız kurulum için kullanabilmektesiniz. Şuanki projem gereği, SQL Server 2008’in katılımsız kurulumunu yapmam gerekiyor. Proje bittiğinide cevap dosyasını buradan paylaşacağım.


Posted in Linux Server | No Comment | 3,950 views | 02/03/2009 09:34

Katılımsız linux customization’larında yani kişiselleştirmelerinde aşağıdaki kodları kullanarak root şifresini otomatik olarak değiştirtebilirsiniz. Böylece bir perl script yardımıyla bu scriptin çalışmasını sağlayabilir ve her linux kurulumunda farklı bir root şifresi ile sunucu elde etmiş olursunuz.

1
2
3
4
passwd root<<EOF
password
password
EOF

Sadece root şifresi değil, root yerine yazacağınız bir değişken ile tüm kullanıcıların şifrelerini değiştirebilirsiniz. Password yazan yere, yine bir değişken atayıp, bu değişkeni de otomatik olarak yaratılmış içersinde rastgele bir şifre bulunan passwd.txt gibi bir dosya içersinden aldırabilirsiniz. Hatta bu passwd.txt dosyasının ismine makina mac id’sini eklemeniz ve makinanın bu mac id’ye göre password dosyasını indirmesini sağlamanız daha mantıklı olacaktır.


Posted in Windows Server | No Comment | 3,693 views | 18/02/2009 11:34

We can install unattended Plesk Panel on Windows 2008. You should create a batch file and add it to your answer file. Install-Plesk-with-MSDE.cmd:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
@echo off
if "%3" == "" ( 
	echo " USAGE: install-plesk-with-mssqlexpress.cmd <distrib path> <installation path> <mode> [<MSSQLEXPRESS password>]"
	echo " where <mode> can be: 
	echo " complete - Complete Plesk installation
	echo " typical - Typical Plesk installation
	echo " {comp_list} - Complete Plesk installation without specified components (use a comma to separate the components)
	exit /b 1
)
 
set plesk_distrib_dir=%~1
 
set plesk_dir=%~2
 
set plesk_non_typical=KasperskyAV,PDFDoc,Python,JDK,Tomcat
 
if "%3" == "complete" set plesk_exclude=MSDE,MSSQLEXPRESS
 
if "%3" == "typical" set plesk_exclude=MSDE,MSSQLEXPRESS,%plesk_non_typical%
 
if "%plesk_exclude%" == "" set plesk_exclude=MSDE,MSSQLEXPRESS,%~3
 
set mssqlexpress_pwd=1q2w3e4R
 
if "%~4" NEQ "" set mssqlexpress_pwd=%4
 
@echo on
 
set sql_server_exe=%plesk_distrib_dir%\sql_server_2005_express_edition_sp2_x32.EXE
 
If "%PROCESSOR_ARCHITECTURE%" NEQ "x86" set sql_server_exe=%plesk_distrib_dir%\sql_server_2005_express_edition_sp2_x64.EXE
 
@echo SQL SERVER Installer path: "%sql_server_exe%"
 
"%sql_server_exe%" /qb ADDLOCAL=ALL DISABLENETWORKPROTOCOLS=0 SECURITYMODE=SQL REBOOT=ReallySuppress INSTALLSQLDIR="%plesk_dir%\Databases\MSSQL\" INSTALLSQLDATADIR="%plesk_dir%\Databases\MSSQL\" INSTALLSQLSHAREDDIR="%plesk_dir%\Databases\MSSQL\" INSTALLASDATADIR="%plesk_dir%\Databases\MSSQL\" INSTANCENAME=MSSQLSERVER
 
If "%ERRORLEVEL%" NEQ "0" exit /b %ERRORLEVEL%
 
set osql_exe=%plesk_dir%\Databases\MSSQL\90\Tools\Binn\OSQL.EXE
 
If "%PROCESSOR_ARCHITECTURE%" NEQ "x86" set osql_exe=%plesk_dir%\Databases\MSSQL (x86)\90\Tools\Binn\OSQL.EXE
 
@echo OSQL.EXE path: "%osql_exe%" 
 
"%osql_exe%" -E -Q "ALTER LOGIN sa WITH PASSWORD='%mssqlexpress_pwd%'; ALTER LOGIN sa ENABLE"
 
If "%ERRORLEVEL%" NEQ "0" exit /b %ERRORLEVEL%
 
reg ADD "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQLServer" /v LoginMode /d 2 /t REG_DWORD /f 
 
net stop MSSQLSERVER /Y
 
net start MSSQLSERVER /Y
 
"%plesk_distrib_dir%\SetupPlesk.exe" /qn MSSQL_HOST=localhost MSSQL_ADMIN_NAME=sa MSSQL_ADMIN_PASSWD="%mssqlexpress_pwd%" INSTALLDIR="%plesk_dir%" ADDLOCAL=ALL REMOVE=%plesk_exclude% /l*v "%plesk_dir%\plesk-install.log"
 
If "%ERRORLEVEL%" NEQ "0" exit /b %ERRORLEVEL%

This bath file installs Plesk with Mssql Express Edition. You should add this in your answer file to execute:

1
install-plesk-with-mssqlexpress.cmd "C:\Plesk\Install" "C:\Plesk" complete [MSSQLpassword]

Complete key is for the complete installation. You can use Typical instead of it.