search
Categories
Sponsors
VirtualMetric Hyper-V Monitoring, Hyper-V Reporting
Archive
Blogroll

Badges
MCSE
Community

Cozumpark Bilisim Portali
Posted in Virtual Machine Manager | No Comment | 5,262 views | 20/02/2009 17:00

Yine ilginç bir hata daha. SCVMM üzerinde Windows 2003 Web Edition template’i oluştururken aşağıdaki hatayı aldım. Zaten bir aydır düzgün çalışan bir W2K3 template’i yapabilmiş değilim. Muhtemelen SCVMM’de bir hata var. Çünkü W2K8 sorunsuz çalışıyor.

Warning (2912)
An internal error has occurred trying to contact an agent on the hyperv02.fabrikam.contoso.net server.
(The directory is not empty (0x80070091))

Recommended Action
Ensure the agent is installed and running. Ensure the WS-Management service is installed and running, then restart the agent.

Yukardaki hata muhtemelen, C:\sysprep klasörünün yaratılmış ve dolu olmasından kaynaklanıyor. Bu sefer de o şekilde denemeyi istedim. Yalnız içersindeki .inf dosyasını sildim. SCVMM’in customize yapması için uğraşıp duruyorum anlayacağınız. Bakalım neler olacak..


Posted in Virtual Machine Manager, Windows Powershell | No Comment | 2,735 views | 20/02/2009 16:19

SCVMM powershell konsolu üzerinden aşağıdaki komutla hangi işletim sistemlerinin template’lerini oluşturabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

1
Get-OperatingSystem | where { $_.IsCustomizationAllowed -eq $true } | sort | ft Name

İşte yukardaki komut sonrası Powershell konsoluna dönen işletim sistemleri:

64-bit edition of Windows Server 2008 Datacenter
64-bit edition of Windows Server 2008 Enterprise
64-bit edition of Windows Server 2008 Standard
64-bit edition of Windows Vista
Windows 2000 Advanced Server
Windows 2000 Server
Windows Server 2003 Datacenter Edition (32-bit x86)
Windows Server 2003 Datacenter x64 Edition
Windows Server 2003 Enterprise Edition (32-bit x86)
Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition
Windows Server 2003 Standard Edition (32-bit x86)
Windows Server 2003 Standard x64 Edition
Windows Server 2003 Web Edition
Windows Server 2008 Datacenter 32-Bit
Windows Server 2008 Enterprise 32-Bit
Windows Server 2008 Standard 32-Bit
Windows Small Business Server 2003
Windows Vista
Windows Web Server 2008
Windows XP 64-Bit Edition
Windows XP Professional

Görebileceğiniz gibi listede hiç Linux işletim sistemi yok. Bu durumda aklınıza “Hani Hyper-V, Suse Ent. destekliyordu?” sorusu gelebilir. Microsoft, Suse’ye Hyper-v üzerinden destek verse de SCVMM üzerinden Customize desteği vermiyor demek ki :)


Posted in Virtual Machine Manager, Windows Powershell | No Comment | 9,698 views | 17/02/2009 20:15

You can store a vds account in library server on SCVMM with this Powershell commands:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
# ------------------------------------------------------------------------------
# Store Virtual Machine Wizard Script
# ------------------------------------------------------------------------------
# Script generated on 17 Şubat 2009 Salı 14:25:54 by Virtual Machine Manager
# 
# For additional help on cmdlet usage, type get-help <cmdlet name>
# ------------------------------------------------------------------------------
 
$VMName = VM0212
$VM = Get-VM -VMMServer localhost -Name "$VMName" | where {$_.VMHost.Name -eq "hyperv02.fabrikam.contoso.net"}
$LibraryServer = Get-LibraryServer -VMMServer localhost | where {$_.Name -eq "hyperv02.fabrikam.contoso.net"}
 
Store-VM -VM $VM -LibraryServer $LibraryServer -SharePath "\\hyperv02.fabrikam.contoso.net\Library" -RunAsynchronously -UseLAN

We used “Localhost” but if you have another SCVMM and if you want to store vds in that host, you should use it like vmm02.fabrikam.contoso.net.


Posted in Virtual Machine Manager, Windows Powershell | No Comment | 2,224 views | 17/02/2009 20:10

There is an easy way to suspend a vds account on SCVMM with Powershell.

1
2
3
$VDSName = VDS022
SaveState-VM $VDSName
Set-VM $VDSName -Owner FABRIKAM\Administrator

As you see, first we saved vds then changed the owner. So user can not resume vds. Also this is resume part:

1
2
3
4
$Userid = 2512
$VDSName = VDS022
Set-VM $VDSName -Owner FABRIKAM\$Userid
Start-VM $VDSName

You should use Start-VM command to resume vds. In here, Fabrikam is our Domain Sam Name.


Posted in Virtual Machine Manager, Windows Powershell | No Comment | 2,176 views | 17/02/2009 20:02

Kullanıcıyı owner olarak atamakta kullandığınız kullanıcı rolünü, aşağıdaki komut ile powershell üzerinden kaldırabilirsiniz.

1
2
3
$UserName = “JohnH”
$RemoveRole = Get-VMMUserRole | where {$_.Name -eq$UserName}
Remove-VMMUserrole -Userrole $RemoveRole

$RemoveRole’deki Get-VMMUserRole’ün önemli bir yeri var orada. Bu şekilde yapmazsanız, hata alacaksınız. Bilgilerinize..


Posted in Virtual Machine Manager, Windows Powershell | No Comment | 3,416 views | 17/02/2009 19:59

You can remove/delete your user role with this command:

1
2
3
$UserName = "JohnH"
$RemoveRole = Get-VMMUserRole | where {$_.Name -eq "$UserName"}
Remove-VMMUserrole -Userrole $RemoveRole

You should use Get-VMMUserRole command to use Remove-VMMUserrole command.


Posted in Virtual Machine Manager, Windows Powershell | No Comment | 2,524 views | 16/02/2009 02:29

Powershell üzerinden VM oluştururken, işletim sistemi şifresi belirtmek istediğinizde, password ile ilgili hata alabilirsiniz. Bu sorunu çözmek için clear haldeki şifrenizi önce SecureString haline getirip, sonra System.Management.Automation.PSCredential haline getirmeniz gerekiyor.

1
2
3
$SecurePassword = ConvertTo-SecureString "SIFREM" -AsPlainText -Force
$Credentials = new-object -typename System.Management.Automation.PSCredential -argumentlist Administrator, $SecurePassword
New-VM -AdminPasswordCredential $Credentials

New-VM komutu içersine -AdminPasswordCredential argümanını ekleyerek, işletim sistemi şifresini belirleyebilirsiniz. Kolay gelsin.