search
Categories
Sponsors
VirtualMetric Hyper-V Monitoring, Hyper-V Reporting
Archive
Blogroll

Badges
MCSE
Community

Cozumpark Bilisim Portali
Posted in Windows Server | No Comment | 2,834 views | 21/03/2009 21:39

Sysprep sırasında “Reg add” komutu ne yazık ki görevini yerine getiremiyor. Bu nedenle “reg import” komutunu kullanarak, registry üzerinde değişiklik yapmalısınız. Aşağıdaki RemoteDesktop.reg dosyamı kullanarak, Sysprep sırasında aktif hale getirebilirsiniz.

For English Users: You can’t use “reg add” command in Sysprep process. If you want to enable Remote Desktop Connections, you should use “reg import” command to do that. Simply use my RemoteDesktop.reg file and add it under GuiRunOnce.

RemoteDesktop.reg

1
2
3
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server]
"fDenyTSConnections"=dword:00000000

Bitti mi peki? Hayır bitmedi. Bir de Firewall üzerinden exception vermeniz gerekiyor. Bunu da aşağıdaki komut ile yapabiliriz:

1
netsh firewall set service remotedesktop enable

Böylece firewall üzerinden de izin vermiş olduk. Kolay gelsin.


Posted in Windows Server | No Comment | 3,601 views | 21/03/2009 14:17

Registry üzerinden Remote Desktop Connections (RDP) ayarlarını yapabilirsiniz. Hatta bu işlemi otomatik hale getirerek, Sysprep içersine gömebilirsiniz. Remote Desktop Connections’ı aşağıdaki komutla cmd üzerinden açabilirsiniz:

1
reg ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" /v fDenyTSConnections /d 0 /t REG_DWORD /f

Aşağıdaki komut ise açık olan RDP’yi kapatmanıza yarıyor:

1
reg ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" /v fDenyTSConnections /d 1 /t REG_DWORD /f

Regedit üzerinden de “fDenyTSConnections” değerini 0 yaparak, RDP enable edilebilir.