search
Categories
Sponsors
VirtualMetric Hyper-V Monitoring, Hyper-V Reporting
Archive
Blogroll

Badges
MCSE
Community

Cozumpark Bilisim Portali
Posted in Windows Server | No Comment | 2,848 views | 21/03/2009 21:39

Sysprep sırasında “Reg add” komutu ne yazık ki görevini yerine getiremiyor. Bu nedenle “reg import” komutunu kullanarak, registry üzerinde değişiklik yapmalısınız. Aşağıdaki RemoteDesktop.reg dosyamı kullanarak, Sysprep sırasında aktif hale getirebilirsiniz.

For English Users: You can’t use “reg add” command in Sysprep process. If you want to enable Remote Desktop Connections, you should use “reg import” command to do that. Simply use my RemoteDesktop.reg file and add it under GuiRunOnce.

RemoteDesktop.reg

1
2
3
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server]
"fDenyTSConnections"=dword:00000000

Bitti mi peki? Hayır bitmedi. Bir de Firewall üzerinden exception vermeniz gerekiyor. Bunu da aşağıdaki komut ile yapabiliriz:

1
netsh firewall set service remotedesktop enable

Böylece firewall üzerinden de izin vermiş olduk. Kolay gelsin.


Posted in Windows Server | No Comment | 4,918 views | 13/02/2009 21:55

Aşağıdaki komutlar ile Windows Server 2008 üzerinde komut satırından ip adresi ve dns adresi ekleyebilirsiniz.

1
2
3
netsh interface ipv4 set address "Local Area Connection" source=static 192.168.0.2 255.255.255.0 192.168.0.1
netsh interface ipv4 add dnsserver "Local Area Connection" 4.2.2.1
netsh interface ipv4 add dnsserver "Local Area Connection" 4.2.2.2 index=2

Aynı komutların Server 2003 üzerinde de çalışıyor. Yukardaki komutları sysprep sonrası bir şekilde sunucuda çalıştırırsanız, static ip tanımlaması yapabilirsiniz. Kolay gelsin.


Posted in Virtual Machine Manager, Windows Powershell | No Comment | 8,050 views | 13/02/2009 19:50

You can assign static ip address for new vm on SCVMM. You should use this command to do that:

1
New-VM -GuiRunOnceCommands "cmd", "netsh interface ipv4 set address ""Local Area Connection"" source=static 192.168.0.5 255.255.255.0 192.168.0.1", "netsh interface ipv4 add dnsserver ""Local Area Connection"" 77.75.34.10", "netsh interface ipv4 add dnsserver ""Local Area Connection"" 77.75.34.20 index=2"

As you see, -GuiRunOnceCommands execute netsh command after first boot of operating system. You should use “-GuiRunOnceCommands” with “New-VM”. If you look my previous posts, you can see exact command.


Posted in Windows Server | No Comment | 6,332 views | 26/01/2009 21:40

CMD üzerinden Netsh ile Firewall’u kapatıp açmak için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.

1
2
netsh firewall set opmode disable
netsh firewall set opmode enable

Server 2008 üzerinde Advanced Firewall’un Policy durumunda olması halinde, normal firewall’u kapatsanız bile firewall kapanmayabilir. Bu durumda firewall’u netsh ile hızlı bir şekilde kapatabilirsiniz. Disable komutu ile firewall kapanmakta, enable komutu ile aktif hale getirilmektedir. Kolay gelsin.