search
Categories
Sponsors
VirtualMetric Hyper-V Monitoring, Hyper-V Reporting
Archive
Blogroll

Badges
MCSE
Community

Cozumpark Bilisim Portali
Posted in Virtual Machine Manager | No Comment | 1,841 views | 19/01/2009 17:14

P2V dönüştürme işlemi, temelde kaynak olarak kullanılan sunucunun diskinin imajını alıp, işletim sisteminin ve sürücülerinin, Virtual Server donanımı ile uyumlu olacak şekilde düzenlenmesi ile gerçekleştirilmektedir. P2V işleminde, kullanabileceğiniz 2 yol vardır: Online ve Offline.

Online dönüştürme
Online dönüştürme işlemi, kaynak sunucuda restart işlemine gerek kalmadan yapılan bir işlemdir. VMM, Volume Shadow Copy servisi (VSS) ile application bazlı bir disk imajı oluşturur ve eş zamanlı olarak sanal sunucu haline getirerek, kaynak sunucunun yeniden başlatılmadan dönüştürülmesini sağlar. Online dönüştürme işlemi aşağıdaki 5 adımı kapsamaktadır:

Kaynak sunucuya VMM agent kurulması
Donanım bilgilerinin agent aracılığı ile öğrenilmesi
Disk imajının alınması
İşletim sistemi ve donanımın vm için uygun hale getirilmesi
Sanal makinanın oluşturulması

P2V işlemi sonrasında, dönüştürme işlemi için kaynak sunucuya yüklenen VMM agent, işlem sonrası kaldırılmaktadır. VMM agent, kurulumdan sonra SSL ve RemoteAdmin servisleri için firewall’da exception yaratmakta, kaldırma işlemi sonrası firewall ayarlarını eski haline getirmektedir.

VMM, dönüştürme sırasında, kaynak sunucudaki donanım, program, servis, hotfix bilgileri ile disk özelliklerini (dosya sistemi, partition bilgileri..) öğrenerek, bunları XML dosyası haline getirerek, VMM database’i içersinde makina ayarları olarak saklar. Disk imajının alınması sırasında aşağıdaki işlemler esastır:

Her NTFS bölümü için farklı bir VSS imajının alınması. Eğer VHD formatını, dynamic olarak seçtiyseniz, sadece hdd’deki dolu kısımlar alınacaktır.
Veriler VMM ile Background Intelligent Transfer Servisi (BITS) kullanılarak aktif bir şekilde transfer edilir.
Her fiziksel disk, farklı bir sanal disk olarak oluşturulur.
Sanal disk ve sanal sunucu oluşturma işlemi gerçekleştirilir.

Offline Dönüştürme
Offline P2V işlemi, Windows 2000 Server ailesi için tek dönüştürme seçeneğidir. Çünkü bu sürümlerde VSS desteklenmemektedir. Bu nedenle daha farklı bir yol izlenmekte. Özellikle Online dönüştürme işleminin aksine, dönüştürme işlemini gerçekleştiren Windows PE, sunucudaki bir donanımı tanımadıysa, tanınmayan donanım sürücüleri, işlemi gerçekleştiren kullanıcı tarafından sağlanmalıdır. Offline dönüştürme işlemi de 4 adımdan oluşmaktadır.

VMM Agent kurulumu. Kaynak makinaya, agent kurulumunu VMM yapmaktadır.
VMM agent, kaynak makina üzerine Windows PE imajı atıp, Win PE üzerinden boot olacak şekilde sunucuda ayarlamalar yapar. Netice olarak, kaynak sunucu Windows PE üzerinden boot olacaktır.
Daha sonra VMM, fiziksel diskleri imajlamaya başlar.
Sonrasında Online dönüştürme işleminde olduğu gibi Virtual Machine yaratma süreci başlar.

Yukardaki adımları ve açıklamaları Technet üzerinden Türkçeleştirmeye çalıştım. Cümle bozuklukları ve çeviri hataları varsa eğer kusura bakmayınız. Kolay gelsin.

Kaynak: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb963740.aspx


Posted in Virtual Machine Manager, Windows Powershell | No Comment | 1,724 views | 17/01/2009 19:15

Bildiğiniz gibi VMM’deki P2V ile yani Physical Server to VM özelliği ile fiziksel sunucularınızı VM haline getirebiliyorsunuz. Aşağıdaki senaryoda, Celeron işlemcili, 256 mb ram ve 80 gb hdd’li, üzerinde external bir ethernet kartı olan Gigabyte marka bir anakarta sahip eski bir sunucuyu, VM0000 isimli bir VM’e çevirmekteyiz. VM0000 isimli sanal sunucumuz, hyperv9 isimli sunucumuzun E:\DATA klasörüne açılacak. Aşağıdaki kodlarda geçmekte olan 71.72.73.74 nolu ip, source makinanın yani Celeron işlemcili makinanın ip adresi. Şimdi Powershell üzerinden nasıl P2V işleminin gerçekleştiğini görelim.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
# ------------------------------------------------------------------------------
# Convert Physical Server (P2V) Wizard Script
# ------------------------------------------------------------------------------
# Script generated on 17 Ocak 2009 Cumartesi 15:18:03 by Virtual Machine Manager
#
# For additional help on cmdlet usage, type get-help <cmdlet name>
# ------------------------------------------------------------------------------
 
$Credential = get-credential
 
New-MachineConfig -VMMServer localhost -SourceComputerName "71.72.73.74" -Credential $Credential
 
$VMHost = Get-VMHost -VMMServer localhost | where {$_.Name -eq "hyperv9.radore.net"}
$VirtualNetwork = Get-VirtualNetwork -VMMServer localhost | where {$_.ID -eq "62979deb-730b-448e-9584-dc2431cae46a"}
$MachineConfig = Get-MachineConfig -VMMServer localhost | where {$_.Name -eq "71.72.73.74"}
 
New-P2V -VMMServer localhost -VMHost $VMHost -RunAsynchronously -JobGroup 8c4cf729-baad-4428-a429-5e24a119da45 -SourceNetworkConnectionID "00:02:44:5F:B0:49" -PhysicalAddress "00:02:44:5F:B0:49" -PhysicalAddressType Static -VirtualNetwork $VirtualNetwork -MachineConfig $MachineConfig
 
$VMHost = Get-VMHost -VMMServer localhost | where {$_.Name -eq "hyperv9.radore.net"}
$MachineConfig = Get-MachineConfig -VMMServer localhost | where {$_.Name -eq "71.72.73.74"}
 
New-P2V -VMMServer localhost -VMHost $VMHost -RunAsynchronously -JobGroup 8c4cf729-baad-4428-a429-5e24a119da45 -VolumeDeviceID "C" -Dynamic -IDE -Bus 0 -LUN 0 -MachineConfig $MachineConfig
 
$Credential = get-credential
$VMHost = Get-VMHost -VMMServer localhost | where {$_.Name -eq "hyperv9.radore.net"}
$MachineConfig = Get-MachineConfig -VMMServer localhost | where {$_.Name -eq "71.72.73.74"}
 
New-P2V -Credential $Credential -VMMServer localhost -VMHost $VMHost -Path "E:\DATA" -Owner "VMM\Administrator" -RunAsynchronously -JobGroup 8c4cf729-baad-4428-a429-5e24a119da45 -Trigger -Name "VM0000" -MachineConfig $MachineConfig -CPUCount 1 -MemoryMB 512 -RunAsSystem -StartAction NeverAutoTurnOnVM -StopAction SaveVM

Dikkat edeceğiniz üzere CPUCount 1, yani tek CPU’lu. Bunun yanında 256 mb olan sunucu ram’ini, VM için 512 mb yapmış durumdayız. Source sunucunun, administrator kullanıcı şifresi, “get-credential” komutu ile çekiliyor. Bu komutu powershell üzerinden inceleyebilirsiniz. Yukardaki komutların, size fikir vereceğini düşündüğüm için yazma gereği hissettim.

Yaptığım aktarma sonucu, Celeron işlemcili makina, hiç sorun çıkarmadan, 15 dk içersinde VM haline getirildi. Celeron işlemcili sunucunun 80 gb olan hdd’si, vds olarak E:\DATA klasöründe şuan için sadece 3 gb’lık bir yer kaplıyor. Aktarma sonrasında source sunucuda bir kapanma olmadı ya da aktarma sırasında kesinti yaşamadı. Aktarım sonucu, VM’e baktığımızda, çalışan FTP server (Filezilla Server) çalışmaya devam ediyordu. Yaşadığım tek problem, iki sunucu da aynı ip’ye sahip olduğu için ip çakışması oldu. Bir sonraki makalede, size GUI üzerinden adımları göstereceğim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.