search
Categories
Sponsors
VirtualMetric Hyper-V Monitoring, Hyper-V Reporting
Archive
Blogroll

Badges
MCSE
Community

Cozumpark Bilisim Portali
Posted in Hosting & IIS7 | No Comment | 7,798 views | 10/04/2011 20:15

Bazı durumlarda Parallels Plesk Panel 10’u katılımsız olarak kurmak isteyebilirsiniz. Plesk bu opsiyonu size komut satırı üzerinden sağlıyor.

Plesk’i MySQL ile birlikte kurmak isterseniz:

parallels_installer.exe --target %SystemDrive%\Parallels --select-release-id PANEL_10_2_0_WIN --install-component base --install-component dns --install-component mailenable --install-component php5 --install-component mysql-client --install-component phpmyadmin --install-component sitebuilder --install-component webmail --notify-email yusuf@yusufozturk.info

Plesk’i Microsoft SQL Server 2008 ile birlikte kurmak isterseniz:

parallels_installer.exe --target %SystemDrive%\Parallels --select-release-id PANEL_10_2_0_WIN --install-component base --install-component dns --install-component mailenable --install-component php5 --install-component mysql-client --install-component phpmyadmin --install-component mssql2008 --install-component sitebuilder --install-component webmail --notify-email yusuf@yusufozturk.info

Ayrıca gelişmiş kurulumlar için parallels_installer.exe’nin örneklerine de bakabilirsiniz.

Parallels online dökümantasyon için:

İndir: plesk-10-deployment-guide


Posted in Hosting & IIS7 | 3 Comments | 6,082 views | 05/04/2011 17:56

Memcached, Centos’un reposunda bulunmadığı için öncelikle EPEL repo kurulumu yapacağız.

rpm -Uvh http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm

Sonrasında aşağıdaki şekilde memcache kurulumunu yapabilirsiniz.

yum install memcached
pecl install memcache
yum install zlib-devel

Memcache’i reboot sonrası otomatik başlatmak için:

chkconfig --level 2345 memcached on

Son olarak PHP ayarlarına memcache’i eklemek gerekecektir.

nano /etc/httpd/php.ini

PHP.ini açıldıktan sonra en alta aşağıdaki satırları ekleyin.

extension=memcache.so
memcache.hash_strategy="consistent"

Şimdi memcache’i ve Apache’yi başlatalım.

/etc/ini.d/httpd restart
/etc/init.d/memcached start

Memcache’in kurulup kurulmadığını test etmek için:

php -i | grep memcache

Yukardaki komut sonrası aşağıdaki gibi bir çıktı görmelisiniz.

/etc/php.d/memcache.ini,
memcache
memcache support => enabled
memcache.allow_failover => 1 => 1
memcache.chunk_size => 8192 => 8192
memcache.default_port => 11211 => 11211
memcache.default_timeout_ms => 1000 => 1000
memcache.hash_function => crc32 => crc32
memcache.hash_strategy => consistent => consistent
memcache.max_failover_attempts => 20 => 20
Registered save handlers => files user memcache

Tüm işlemler bu kadar. Kolay gelsin.


Posted in Hosting & IIS7 | 1 Comment | 7,156 views | 02/02/2011 11:25

Bulut bilişim, sunulacak olan servislerin hangi lokasyon ya da sunucu üzerinde bulunduğu farketmeksizin, sanallaştırma teknolojisi ile geniş bir hizmet alanına yayılması anlamına gelmektedir. Bulut bilişimin, bilişim sektörüne kattığı değerler arasında esneklik, verimlilik, yüksek erişilebilirlik ve tüm bu avantajların yanında karlılık vardır. Bu yüzden bulut bilişime kelime anlamı olarak esneklik, verimlilik, yüksek erişilebilirlik ve karlılık diyebiliriz. Bulut bilişime geçiş yapabilmek için tüm bu kelime anlamlarından tek bir tanesine sahip olabilmek yeterlidir aslında. Dolayısıyla genel kanının aksine, bulut bilişim için yüzde yüz erişilebilirliğe ulaşmak bir gereksinim veya şart değildir.

Bulut bilişim, servisleri donanımlardan bağımsız kılmaya çalışır. Eskiden, verilecek olan servisler, üzerinde çalışılan sunucu donanımlarına bağlı olarak sınırlanırken, bulut bilişim bu sınırlamaları ortadan kaldırarak, genişleyen servislerle doğru orantılı olarak yeni donanımların da sunucu havuzuna eklenebilmesini olanak sağlamıştır.

Örneğin, bir müşterinin web sitesi projesine 1 CPU ve 2 gb ram’li bir sunucu ile başladığını düşünelim. İlerleyen zamanlarda bu donanım müşteriye yetmemeye başladığında, web sitesinin yayın yaptığı fiziksel sunucunun desteklediği ölçüde bir upgrade yapılabilirdi. Bu upgrade sırasında, CPU ve bellek ekleme süresine bağlı olarak hizmetin kesintiye uğrama süresi yaklaşık olarak 20-30 dk arası değişirdi. Fakat sanallaştırma sayesinde, bu upgrade işlemi 5 dk içinde yapılabileceği gibi kullanılan sanallaştırma yazılımına bağlı olarak sunucu çalışır haldeyken de yapılabilmektedir. Bu sayede hem insan/iş gücü azalmış olurken, hem de servis kesintisi minimum seviyeye indirilmiş olacaktır. Avrupa’da bazı bulut bilişim hizmetinin verildiği veri merkezlerinde hiç insan çalışmadığını biliyor muydunuz? Bu nedenle bulut bilişime esnekliktir dememiz yanlış olmayacaktır.

Başka bir örnek ile devam edelim. İşlettiğiniz veri merkezinizde bulunan sunucuların ne kadar işlemci, bellek ve depolama alanı kullandığını biliyor muydunuz? Yapılan bir araştırmaya göre çoğu sunucunun, sahip olduğu işlemcisinin ortalama olarak sadece %10’unu kullandığı görülmüştür. Bu da veri merkezinizdeki çoğu sunucunun %90 CPU gücünün boşa gittiği anlamına gelmektedir. En basit haliyle anlatacak olursak, bulut bilişim, %10 işlemci kullanan 10 sunucunun sanallaştırma sayesinde tek bir fiziksel makina üzerine toplanması sayılabilir. Böylece sahip olduğunuz fiziksel makinadan da maksimum verim elde etmiş olursunuz. Bu da bulut bilişime niçin verimliliktir dememizin nedenidir.

Günümüzde yüksek erişilebilirlik ciddi bir ihtiyaç haline gelmiş ve bir çok müşteri tarafından veri merkezi seçiminde önemli bir etken olarak görülmektedir. Bugün Ebay’in internet hizmetinin günde 1 dakikalık kesintiye uğramasının, şirkete ortalama 5.000 dolarlık zarar olarak geri döndüğünü biliyor muydunuz? [1] Bulut bilişim sayesinde, sunulan servisleri maksimum erişilebilir duruma getirebilirsiniz. Bugün en hızlı parça değişim garantisine sahip bile olsanız, fiziksel bir sunucuda oluşabilecek bir donanımsal arızanın giderilerek, servislerinizin yeniden aktif hale getirilebilmesi en az 15 dakika sürecektir. Bulut bilişimde ise fiziksel donanımdan bağımsız olarak çalışma mümkün olduğu için donanım arızaları, servislerde bir kesintiye neden olmayacaktır. Bu yüzden bulut bilişime yüksek erişilebilirlik de diyebiliriz.

Tüm bu avantajların yanında, sanallaştırma sayesinde tek bir fiziksel sunucu üzerine birden fazla servisin toplanabilmesi, soğutma, elektrik ve barındırma maliyetlerinde ciddi karlılık demektir.

Kaynaklar:
1. http://files.shareholder.com/downloads/ebay/1136100493x0x435896/9bd99676-b782-4784-87de-2899abe14a6d/eBay_Q42010EarningsRelease_Draft011911_FINAL.pdf


Posted in Hosting & IIS7, Windows Powershell | No Comment | 4,610 views | 16/12/2010 22:35

Powershell function to remove IIS7 FTP.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Function Remove-FTPSite
{
Param ($FTPUsername, $LogDir)
 
	If ($FTPUsername -eq $null)
	{
		Write-Host FTP Username is null
	}
	Else
	{
		$FTPUsername = ($FTPUsername.Split("\")[1])
		Remove-Item IIS:\Sites\".Default FTP Site"\$FTPUserDir\$FTPUsername -Recurse
	}
}

I did split FTP Username for domain environments.


Posted in Hosting & IIS7, Windows Powershell | No Comment | 8,403 views | 16/12/2010 22:30

Powershell function to remove IIS7 Application Pools.

1
2
3
4
5
6
Function Remove-AppPool
{
Param ($AppPool)
 
	Remove-Item IIS:\AppPools\$AppPool -Recurse
}

AppPool is the name of the Application Pool.


Posted in Hosting & IIS7, Windows Powershell | No Comment | 5,357 views | 16/12/2010 22:29

Powershell function to remove IIS7 websites.

Function Remove-WebSite
{
Param ($Description)
 
	Remove-Item IIS:\Sites\$Description -Recurse
}

Description is the name of website in IIS7.


Posted in Hosting & IIS7, Windows Powershell | No Comment | 4,464 views | 16/12/2010 22:26

Powershell function to set W3C logging to IIS7 websites.

1
2
3
4
5
6
Function Set-W3CLogging
{
Param ($LogDir, $Description)
 
	Set-ItemProperty IIS:\Sites\$Description -Name LogFile.Directory -Value "$LogDir"
}

LogDir is the path of Log directory.