search
Categories
Sponsors
VirtualMetric Hyper-V Monitoring, Hyper-V Reporting
Archive
Blogroll

Badges
MCSE
Community

Cozumpark Bilisim Portali
Posted in Windows Server | No Comment | 3,038 views | 24/07/2011 08:35

Daha önceki yazıda, sunucunuz üzerinde DorukCloud Online Backup servisini nasıl kurabileceğinizi anlatmıştım. Şimdi kurulum sonrası basit bir Web sitesi yedekleme kuralı girelim.

Adım 1: Yazılımı ilk kez açtığınızda karşınıza bir kayıt sihirbazı gelecektir. Bu sihirbazı “Sonraki” diyerek geçiniz.

Adım 2: DorukCloud paneli üzerinden yarattığınız yedekleme kullanıcısının bilgilerini giriniz.

Adım 3: Kriptolama için yaratmış olduğunuz şifre anahtarınızı giriniz. (Ben daha önce yarattığım için soruyor)

Adım 4: “Bitir” butonuna basarak kayıt sihirbazını bitirin.

Adım 5: “Sonraki” butonuna basarak, yedekleme sihirbazını geçin.

Adım 6: Yedekleme için bir isim ve yedekleme yerinin bilgisini girin.

Adım 7: Yedekleme yapmak istediğiniz klasör ya da klasörleri seçin.

Adım 8: Yedeğin ne sıklıkla alınması gerektiğini ve kaç gün süreyle saklanması gerektiğini belirtin.

Adım 9: Bu adımlar sonrası ana sayfaya gitmiş olacaksınız.

Adım 10: “Yedekleme” tabı altından biraz önce yarattığınız yedekleme görevini görebilir ve manual olarak başlatabilirsiniz.

Yedekleme raporları, kullanıcınızın mailbox’ına günlük olarak gönderilmektedir.
Kullanıcıya external mail adresi tanımlamayı unutmayın.


Posted in Windows Server | No Comment | 3,151 views | 23/07/2011 22:18

Kişisel web sitem ile arkadaşlarımın sitelerini yaklaşık 3 ay önce DorukCloud Sunucuları üzerine taşıdım. Yedekleme için de tabiki DorukCloud Online Backup servisini seçtim.
Aslında kurulumla ilgili videolara DorukCloud’un videolar bölümünden ulaşabilirsiniz fakat bu makalede DorukCloud Online Backup servisini almanız halinde kurulumunu nasıl yapabileceğinizi bir de yazılı olarak blogumdan göstermek istedim. Servisi satın aldıktan sonra zaten tüm bilgiler size mail ile ulaştırılıyor. Setup dosyasını panel üzerinden sunucunuza indirdikten sonra kuruluma aşağıdaki gibi başlıyorsunuz. Kurulumu kolay anlatabilmek için adım adım geçeceğim.

Adım 1: İleri diyerek hoşgeldiniz ekranını geçiyoruz.

Adım 2: Lisans anlaşmasını kabul ediyoruz.

Adım 3: Kurulumun yapılacağı dizini belirliyoruz.

Adım 4: Dizin ismini belirliyoruz.

Adım 5: Simge ve uygulama seçeneklerini belirliyoruz.

Adım 6: Kur diyerek hedef dizine kurulumu başlatıyoruz.

Adım 7: Aşağıdaki ekranı görüyorsanız, kurulum bitmiş demektir.

Sonrasında DorukCloud Online Backup yazılımını açarak, yedekleme tanımlarımızı yapmaya başlayabiliriz.


Posted in Windows Powershell, Windows Server | No Comment | 3,884 views | 20/07/2011 12:44

Öncelikle Windows Advanced Firewall üzerinden kurallarınızın bir yedeğini almayı unutmayın.

Bu basit scripti, bir müşterimin isteğinden sonra Windows firewall kurallarını değiştirebilmek için yazdım.
Description’a göre arama yaparak, Remote Address bölümüne tanımlamak istediğiniz IP adresini ekliyor.

1
2
3
4
5
6
7
$Rules=New-object -comObject HNetCfg.FwPolicy2
$Rules=$Rules.Rules | where {$_.Description -like "Inbound *" }
Foreach ($Rule in $Rules)
{
        $Rule.RemoteAddresses = "10.10.10.1-10.10.10.50"
        Write-Host "Kural değişti."
}

Eğer yukarıda girdiğiniz firewall kuralını sonradan değiştirmek istiyorsanız, aşağıdakini kullanabilirsiniz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
$Rules=New-object -comObject HNetCfg.FwPolicy2
$Rules=$Rules.Rules | where {$_.Description -like "Inbound *" }
Foreach ($Rule in $Rules)
{
	if ($Rule.RemoteAddresses -like "*10.10.10.1*")
	{
		$Rule.RemoteAddresses = "10.10.10.1-10.10.10.50,172.16.254.0/24"
		Write-Host "Kural değişti."
	}
	else
	{
		Write-Host "Kural değişmedi çünkü vermiş olduğunuz IP adresi ile eşleşmedi."
	}
}

Arama için çok sayıda bileşen kullanabilirsiniz. Ben sadece basitce mantığını göstermeye çalıştım.


Posted in Linux Server, Virtual Machine Manager | 6 Comments | 11,931 views | 17/07/2011 20:02

We finished CentOS installation on first part. I’ll show you how to install Hyper-V LIC and mouse support.

Step 16: After installation reboot server and using keyboard, stay at GRUB menu. Press “e” to edit.

Step 17: Select kernel and press “e” again to edit kernel arguments.

Step 18: Go to end and type “3” to boot in multi user mode without graphical interface. Press “Enter” to save changes.

Step 19: Select kernel again and press “b” button to boot from that kernel.

Step 20: Login with root username and password. Type “uname -a” to see your kernel.

Step 21: Try to ping an ip address to check your network connection.

Step 22: Type the commands below to download integration components.

1
2
3
cd /home
wget http://www.yusufozturk.info/linux/tools/LinuxICv21.tar
tar -xvf LinuxICv21.tar

Step 23: After untar, go into “LinuxICv21” directory and check files.

1
2
cd LinuxICv21
ls

Step 24: Install adjtimex for time source.

1
rpm -ivh adjtimex-1.20-2.1.x86_64.rpm

Step 25: After adjtimex installation, type “make”.

1
make

Step 26: Type “make install” to install Linux IC v21.

1
make install

Step 27: After installation, you should be sure that VMBUS is started.

Step 28: Install Satori for mouse support.

1
2
cd satori
./setup.pl inputdriver

Step 29: If you don’t have “xorg-x11-server-sdk”, install it with yum install.

1
yum install xorg-x11-server-sdk

Step 30: Try to install Satori again after yum installation.

1
./setup.pl inputdriver

Step 31: Go to eth0 configuration and edit it.

1
nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Step 32: Change eth0 to seth0 for synthetic device support. Also note MAC address.

Step 33: Change device config name as seth0.

1
2
cd /etc/sysconfig/network-scripts/
mv ifcfg-eth0 ifcfg-seth0

Step 34: Turn off VM and go to Network Adapter Settings. Remove emulated device.

Step 35: Add a new synthetic network adapter with same MAC address and VlanID. But make MacID static.

Step 36: You can also increase vCPU count.

Step 37: Start your VM. Now mouse support and synthetic network device support is available in CentOS.


Posted in Linux Server, Virtual Machine Manager | 3 Comments | 12,577 views | 17/07/2011 19:55

I want to show you how to install CentOS 5.6 Desktop on Hyper-V step by step with mouse support.
First of all, create a VM on Hyper-V with emulated network card and 1 vCPU.

Step 1: Start graphical CentOS installation and click next with space key on your keyboard.

Step 2: Choose language of CentOS.

Step 3: Select keyboard language.

Step 4: Confirm re-initializing partition.

Step 5: Select “Remove linux partitions and create default layout” and click next.

Step 6: Click yes to confirm removing all data.

Step 7: Click “Edit” button to configure IP address of the adapter.

Step 8: Assign IP address and subnet mask for the network adapter.

Step 9: Set hostname, gateway and dns addresses.

Step 10: Choose your region.

Step 11: Enter a password for VM.

Step 12: Select “Customize Now” to install extra components.

Step 13: Select “Development Tools” and “Development Libraries”.

Step 14: Click next to start installation of CentOS.

Step 15: If you see this screen, then you finished installation.

You can continue reading on Part 2.


Posted in Linux Server, Virtual Machine Manager | No Comment | 3,834 views | 17/07/2011 11:09

İlk bölümde CentOS kurulumunu tamamlamıştık. Şimdi Hyper-V LIC ve mouse desteğinin nasıl kurulacağını göreceğiz.

Adım 16: Kurulum sonrası sunucu reboot edin ve klavyenizi kullanarak GRUB menüsüne düşün. Düzenleme için “e” tuşuna basın.

Adım 17: Kernel’i seçin ve tekrar düzenleme için “e” tuşuna basın.

Adım 18: Grafik arabirim olmadan sunucuyu başlatmak için satırın en sonuna gidin “3” yazın. Kaydetmek için “Enter” tuşuna yapın.

Adım 19: Kernel’i tekrar seçin ve boot etmek için “b” tuşuna basın.

Adım 20: Kernel boot olduktan sonra Setup Manager’ı göreceksiniz. “Firewall Configuration” seçeneğini seçip, “Enter” tuşuna basın.

Adım 21: Tüm iletişimi açmak için firewall ve SELinux bileşenlerini kapatın.

Adım 22: root kullanıcı adı ve şifresi ile sunucuya oturum açın. Kernel’ı görmek için “uname -r” yapın.

Adım 23: Network durumunu kontrol edebilmek için bir ip adresine ping atın.

Adım 24: LIC kurulumu için aşağıdaki komutları yazın.

1
2
3
cd /home
wget http://www.yusufozturk.info/linux/tools/LinuxICv21.tar
tar -xvf LinuxICv21.tar

Adım 25: Tar’dan çıkarma işlemi bittikten sonra “LinuxICv21” klasörüne gidin ve dosyaları kontrol edin.

1
2
cd LinuxICv21
ls

Adım 26: Saat kaynağı olarak adjtimex kurulumu yapın.

1
rpm -ivh adjtimex-1.20-2.1.x86_64.rpm

Adım 27: adjtimex kurulumu bittikten sonra “make” yazın.

1
make

Adım 28: “make install” yazarak Linux ICv21 kurulumunu başlatın.

1
make install

Adım 29: Kurulum bittikten sonra VMBUS servisinin başlamış olduğunu görmelisiniz.

Adım 30: Mouse desteği için Satori kurulumu yapın.

1
2
cd satori
./setup.pl inputdriver

Adım 31: Eğer sunucuda “xorg-x11-server-sdk” kurulu değilse, yum ile kurulum yapın.

1
yum install xorg-x11-server-sdk

Adım 32: Yum işlemi sonrası Satori kurulumunu tekrar deneyin.

1
./setup.pl inputdriver

Adım 33: eth0 ayarlarına gidin ve kontrol edin.

1
nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Adım 34: eth0 yazan yeri sentetik driver için seth0 olarak değiştirin.

Adım 35: Donanım adını seth0 olacak şekilde düzenleyin.

1
2
cd /etc/sysconfig/network-scripts/
mv ifcfg-eth0 ifcfg-seth0

Adım 36: Sunucuyu kapatıp, VM’in network seçeneklerine gidin. Emulated kartı silin.

Adım 37: Aynı MAC adresi ve VLANID ile birlikte yeni bir sentetik kart oluşturup, sunucuya bağlayın.

Adım 38: Ayrıca vCPU sayısını da yükseltebilirsiniz..

Adım 39: VM’i başlatın. CentOS içerisinde mouse desteği ve sentetik donanım desteği gelmiştir.


Posted in Linux Server, Virtual Machine Manager | No Comment | 3,255 views | 17/07/2011 00:54

Bu makalede size adım adım nasıl CentOS 5.2 Desktop ve mouse desteği kurabileceğinizi göstereceğim .

Adım 1: Hyper-V üzerinde 1 vCPU ve emulated network kartlı bir VM yaratın.

Adım 2: Grafik arabirimli CentOS kurulumu için “Space” tuşunu kullanın.

Adım 3: CentOS dilini seçin.

Adım 4: Klavye dilini seçin.

Adım 5: “Remove linux partitions and create default layout” seçeneğini seçin ve “next” butonuna basın.

Adım 6: Tüm datayı silmek için “Yes” butonuna tıklayın.

Adım 7: IP adresini ayarlayabilmek için “Edit” butonuna basın.

Adım 8: Network kartına IP adresini ve subnet’ini girin.

Adım 9: Hostname, gateway ve DNS adreslerini girin.

Adım 10: Bölgenizi seçin.

Adım 11: VM için bir şifre girin.

Adım 12: Ekstra bileşenler için “Customize Now” seçeneğini seçin.

Adım 13: “Development Tools” ve “Development Libraries” seçin.

Adım 14: CentOS kurulumunu başlatmak için “Next” butonuna tıklayın.

Adım 15: Eğer bu ekranı görüyorsanız, kurulumu tamamladınız demektir.

Bölüm 2’yi okumaya devam edebilirsiniz.