search
Categories
Sponsors
VirtualMetric Hyper-V Monitoring, Hyper-V Reporting
Archive
Blogroll

Badges
MCSE
Community

Cozumpark Bilisim Portali
Posted in Virtual Machine Manager, Windows Powershell | No Comment | 3,932 views | 16/05/2009 19:42

Today, i needed to set custom properties to virtual machines. If you saw my VMList script before, I was listing only vm names and operating systems. But today I needed to add IP Address and Vlan ID to that script. But How can I set custom properties to Virtual Machines? It’s really easy.

1
2
3
4
$strVMName = "VM5051"
$strVlanValue = "VLAN786" 
$strCIDR = "192.168.2.0/24" 
Set-Vm -VM $strVMName -Custom1 $strVlanValue -Custom2 $strCIDR

You can use Set-VM command when you deploy new machines.


Posted in Virtual Machine Manager, Windows Server | No Comment | 3,331 views | 11/05/2009 13:00

I don’t know what the exact ram requirement on Hyper-v but after installation, you can decrease it to 256 mb. Believe me, it’s enough for Windows 2008. After opening so many application, Windows 2008 started to use 245 mb ram. But if you don’t use any application, it uses 170 – 190 mb ram.

Update: Windows Server 2008 requires minimum 70 mb ram on Hyper-V. But 90 mb ram is better for performance.

Windows Server 2008 doesn’t boot with 60 mb ram.


Posted in Virtual Machine Manager, Windows Powershell | No Comment | 3,298 views | 08/05/2009 18:32

Today, I’m going to share my new script called “SCVMM Suggestion Script v1.0”. The hardest thing is finding best VMHost and Hard Disk Drive. You have to check available RAM and check all VM Disk Paths to find best server. But you don’t have to do that anymore. You can use “SCVMM Suggestion Script v1.0”.

What does this script do?
Find best server which has more available ram.
Find best hdd drive which has less vhd.

This script built for my environment. But It should work for you too. Just you need to change “disk checking part” for your own environment.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
# SCVMM Suggestion Script v1.0
# Created by Yusuf Ozturk
# http://www.yusufozturk.info
$SuggestVMHostProp = Get-VMHost | Select-Object -Property Name,AvailableMemory
$SuggestBestServer = $SuggestVMHostProp | sort-object AvailableMemory | Select-Object -Last 1
$SuggestVMHost = $SuggestBestServer.Name
$SuggestVMProp = Get-VMHost $SuggestVMHost | Get-VM
$SuggestBestDisk = $SuggestVMProp | Get-VirtualHardDisk | sort-object Location
$DriveC = ($SuggestBestDisk | Where-Object {$_.Location -match "^C:*"}).count
$DriveD = ($SuggestBestDisk | Where-Object {$_.Location -match "^D:*"}).count
$DriveE = ($SuggestBestDisk | Where-Object {$_.Location -match "^E:*"}).count
$DriveF = ($SuggestBestDisk | Where-Object {$_.Location -match "^F:*"}).count
IF ($DriveD -gt $DriveE)
{
$SuggestBestDrive = "$DriveE" 
$SuggestDriveName = "E"
}
ELSE
{
$SuggestBestDrive = "$DriveD"
$SuggestDriveName = "D"
}
IF ($DriveF -ne $NULL)
{
IF ($SuggestBestDrive -gt $DriveF)
{
$SuggestBestDrive = "$DriveF" 
$SuggestDriveName = "F"
}
}
Write-Host Best Host is $SuggestVMHost
Write-Host Best Drive is $SuggestDriveName

I don’t know how to find best drive in easy way so I used if/else statements. If you know better way, please share with me. I hope it works for you.


Posted in Hayattan, Hosting & IIS7 | 1 Comment | 3,799 views | 07/05/2009 12:34

Radore Hosting olarak uzun bir süredir IIS7 hosting’in testlerini gerçekleştiriyoruz. Bu testin bir parçası ise bu site. Sitem yaklaşık olarak 1 haftadır IIS7 üzerinde PHP + Url Rewrite özelliği ile yayınını sürdürüyor. Radore Hosting’in IIS7 hosting paketleri ile birlikte MySQL ve MSSQL 2008 database’i kullanabilecek olmanız ise ayrıca güzel bir gelişme. Örneğin bu tür blog sitelerinizi MySQL üzerinde yayınlayabilirken, .Net 3.5 uygulamalarınız için gerekli SQL ihtiyacını MSSQL 2008 ile karşılayabilirsiniz.

Ayrıca bir diğer özellik, Radore Hosting’in satışa çıkaracağı hosting paketlerinin tamamen dedike olacak olması. Yani siteniz, diğer tüm sitelerden izole edilmiş olacak ve farklı bir CPU limiti, farklı bir band genişliğine sahip olacak. Böylece farklı bir sitenin kullanmış olduğu CPU kullanımından siteniz hiç bir şekilde etkilenmeyecek. Bu da tamamen yeni bir tanımı beraberinde getiriyor. Dedicated Web Hosting. Bir çok web sitesi bunu Dedicated sunucu satarken kullanır. Fakat Radore Hosting ile bu deyim, tamamen gerçek anlamına kavuşacak. Düşünün ki tamamen izoleli bir siteniz olsun ve dilediğiniz oranda CPU ve diğer limitleri arttırabilin. Böylece hiç bir zaman size “farklı bir sunucuya geçmelisiniz” denmeyecek. Sadece limitleri arttırmanız istenecek. Limit arttımı yapmayabilirsiniz de, bu durumda sadece siteniz o an için dar boğazlar yaşamış olacak. Ayrıca unutmayın ki Radore Hosting üzerindeki web siteniz, hiç bir zaman ATX kasalarda barındırılmayacak. Dell Equalogic + Dell Blade sunucularda, dedicated server üzerindeki bir siteden farksız bir şekilde yayın yapacak siteniz.

Tabiki her kaliteli hizmetin bir fiyatı olacağı gibi bu hizmetin de bir fiyatı olacağı kesin. Eğer ciddi bir siteniz varsa ve bu sitenizin kaliteli sunucular üzerinde, tamamen yedekli bir yapıda, çok az sayıda hosting paketi barındıran bir sistemde olacağını bilseydiniz, paraya kıymaz mıydınız? İşte iş birazda burada bitiyor. Türkiye’deki insanların, kaliteli hizmet için verecekleri yüksek ücretler, Türkiye’deki hosting sektörünün de gelişmesi için ön adım olacaktır. Belki çok yakında, sınırsız alanlar ve sınırsız trafik genişlikleri Türk Hosting firmalarında da olur. Tabi her şeyden önce Türk insanının, bu sektörü desteklemesi önemli.


Posted in Isi Transferi | No Comment | 6,316 views | 07/05/2009 12:09

Güncel bir konu olması nedeniyle, nano akışkanların ya da nano partiküllerin ısı transferi üzerindeki etkilerini yazmak istedim. Bildiğiniz gibi şu aralar daha iyi ısı transfer etkinliği veren nano partiküller üzerlerinde testler gerçekleştirilmekte. Farklı basınçlar ve yüzeyler üzerinde, kullanılan nano akışkan cinsine göre ne türlü ısı transfer karakteristiklerinin oluştuğu incelenmekte. İşte bir ingilizce kaynaktan edinmiş olduğum, nano akışkanların ısı transferı üzerindeki etkileri. Sadece sonuç kısmını ekliyorum.

1. Atmosferik basınçlarda, yivli yüzeyler üzerineki ısı transfer katsayısı parlak yüzeylere oranla artmaktadır. Fakat düşük basıçlarda yivli yüzeyler üzerindeki bu etkinin neredeyse kaybolduğu görülmüştür.
2. Nano akışkanların CHF’si ve ısı transfer katsayısı üzerinde kütle derişiminin önemli oranda etkisi vardır. Isı transfer etkinliği ile CHF, kütle derişimi %1’in altına düştüğünde, önemli oranda artmaktadır. Fakat derişim %1’i geçtiği zaman CHF temel olarak sabit bir değere ulaşır ve ısı transferi kötüye gitmeye başlar. Tüm test basınçlarında maksimum ısı transfer katsayısı değeri sağlayan %1 gibi bir derişim oranı bulunmaktadır.
3. Basıncın ısı transfer katsayısı ve CHF üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır. Test basıncının düşmesi ile birlikte ısı transferi ve CHF’nin ciddi oranda arttığı görülmüştür. Atmosferik basınçlarda, CHF ve ısı transfer katsayısı artabilir, bu artım değerleri %25, %50 ve hatta basınç değeri 7.4 kPa olması halinde %150 ve %200’lere kadar çıkabilir.
4. CuO nano parçacık suspansiyonu ısı transfer performansını ve düşük basınçlarda, yivli yüzeylerdeki ısı bacası verimini arttırmaktadır. Nano akışkanlar, ısı bacalarındaki ısı transferi karakteristiğini arttıran yeni bir iş akışkanıdır.

Teknik bir ingilizce olduğu için ve çevirdiğim makalenin resmi bir tez olması nedeniyle çeviri yaparken zaman zaman zorlandım ve doğruyu söylemek gerekirse bazı bölümlerin çevirileri hatalı da olabilir. Fakat sonuç kısmını okuduğunuzda, temel olarak nasıl bir etki söz konusu olduğunu öğrenmiş olacaksınız.


Posted in Windows Powershell, Windows Server | No Comment | 20,818 views | 06/05/2009 23:18

You can add your powershell scripts to Task Scheduler as a cronjob. Just use:

1
cmd.exe /c "Powershell D:\www\google.com.tr\logs.ps1"

Simply I used cmd.exe to execute powershell script.


Posted in Windows Server | 12 Comments | 112,415 views | 06/05/2009 23:13

Here are some last run result codes for task scheduler:

(0x0): Success.
(0x1): File not found or path not found.
(0x41301): Task still running.
(0x800704DD): User has not logged on to the network.

I’ll add more when I get more results :)